Razem zawsze wygrywaliśmy

Współpraca między Polską i Ukrainą, sprawa gazociągu Nord Stream 2, energetyka oraz relacje historyczne między dwoma krajami były tematem rozmów przeprowadzonych w Truskawcu na Ukrainie przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Andrijem Parubijem.

Nasze rozmowy dotyczyły głównie współpracy międzynarodowej w obszarze całej Europy Środkowej i tych planów, które omawialiśmy wcześniej na szczycie państw Europy Środkowej i Wschodniej w Warszawie w maju oraz podczas innych spotkań – powiedział Marek Kuchciński.

Marszałek Sejmu spotkał się z Parubijem w ramach odbywającego się w Truskawcu II Forum Rozwoju Lokalnego, które to przedsięwzięcie poświęcone jest m.in. rozwojowi regionu karpackiego.

Kuchciński poinformował, że poruszył z Parubijem sprawę polskich upamiętnień na Ukrainie i ukraińskich w Polsce.

W poniedziałek podczas rozmów polsko-ukraińskiej grupy roboczej we Lwowie strona ukraińska podtrzymała decyzję o wstrzymaniu legalizacji polskich upamiętnień i prac poszukiwawczych IPN na jej terytorium. Warunkiem zmiany stanowiska władz Ukrainy jest m.in. odtworzenie w pierwotnej formie pomnika UPA w Hruszowicach (podkarpackie). Chodzi o wzniesiony w 1994 r. monument, który w kwietniu br. usunęli m.in. działacze Ruchu Narodowego, Młodzieży Wszechpolskiej oraz mieszkańcy wsi. Zdaniem polskiego resortu kultury pomnik wzniesiono z naruszeniem obowiązującego w Polsce prawa.

– Czekamy na finalizację tych spraw w rozmowach między Instytutami Pamięci Narodowej Polski i Ukrainy – powiedział Kuchciński PAP.

Przewodniczący Parubij oświadczył następnie na konferencji prasowej, że „z marszałkiem Kuchcińskim zawsze dochodzimy do wniosku, że historią powinni zajmować się historycy, a my wspólnie powinniśmy budować teraźniejszość i przyszłość”.

– Zaproponowałem rozwiązanie, które postuluje ukraiński IPN, by zalegalizować wszystkie pomniki ukraińskie w Polsce i polskie na Ukrainie. Wydaje mi się, że jest to prawidłowe wyjście, bo sytuacja, gdy rujnowane są pomniki i upamiętnienia, jest nieprawidłowa – podkreślił, odpowiadając na pytanie PAP.

„Razem zwyciężaliśmy”
Parubij powtórzył, że nie ma wątpliwości, iż prowokacje wobec polskich upamiętnień na Ukrainie to sprawa ludzi działających na zlecenie Rosji. – Powinniśmy również pamiętać o światłych stronicach w naszej historii, takich jak wspólna obrona Warszawy przed czerwoną ordą; warto przypominać, że kiedy byliśmy (Polacy i Ukraińcy – PAP) razem, to odnosiliśmy zwycięstwa – zaznaczył.

O energii
Parubij poinformował, że w trakcie spotkania z Kuchcińskim wiele miejsca poświęcono współpracy w sferze energetycznej.

– Niedawno polski terminal LNG (w Świnoujściu) przyjął pierwszy tankowiec ze skroplonym gazem ze Stanów Zjednoczonych. Otwiera to dla Ukrainy nowy kierunek współpracy energetycznej przez Polskę z USA. Gaz skroplony będzie dla Ukrainy o wiele tańszy od gazu, który mamy na rynku dziś. To pomoże Ukrainie zachować bezpieczeństwo energetyczne” – podkreślił.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy oświadczył także, że wraz z Kuchcińskim poruszyli kwestię budowy gazociągu Nord Stream 2 na dnie Bałtyku z Rosji do Niemiec.

– Wspólnie wyraziliśmy stanowisko, że ten realizowany przez Rosję projekt jest szkodliwy dla Ukrainy, przeczy jej interesom, jak też interesom wielu państw europejskich, gdyż może mieć wpływ na ich bezpieczeństwo – powiedział Parubij po rozmowach z marszałkiem Sejmu RP.

Karpacka Strategia Makroregionalna
Przedstawiciele regionu karpackiego zebrali się na Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu, by porozmawiać o zacieśnianiu wzajemnych relacji i koordynacji dotychczasowych działań na rzecz lepszego rozwoju tych obszarów. Temu celowi ma służyć Strategia Karpacka.

Karpacka Strategia Makroregionalna to ogromna szansa na pogłębienie współpracy między państwami regionu znajdującymi się w UE i krajami, które – jak Ukraina – pozostają poza tą organizacją – uznali uczestnicy Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu.

W spotkaniu uczestniczyły, jak podano wyżej, delegacje Sejmu i Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy z marszałkiem Markiem Kuchcińskim i przewodniczącym Andrijem Parubijem na czele.

– Polska uważa, że Unia Europejska powinna rozszerzać się na wschód, a Strategia Karpacka jest bardzo dobrym przykładem współpracy między krajami unijnymi a państwami, które są poza UE – oświadczył w trakcie dyskusji Kuchciński.

Parubij ocenił, że zaangażowanie w takie projekty, jak strategia współpracy w regionie Karpat, to „kolejny etap do uzyskania przez Ukrainę członkostwa w UE”.
– Region karpacki to osiem krajów zainteresowanych jego rozwojem. Powinniśmy włączyć w tę współpracę je wszystkie, byśmy mogli stworzyć wspólny plan rozwoju infrastruktury i, co bardzo ważne, poprzez rozwój turystyki uczynić ten region ważnym dla Europy i świata – powiedział przewodniczący Rady Najwyższej.
Inicjatywę makroregionalną dla Karpat przedstawił w Truskawcu wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Zwrócił uwagę, że w tym regionie brakuje nie tylko szlaków komunikacyjnych, ale też ośrodków naukowych i badawczych.

– Chcielibyśmy w ramach Karpat przejść na nowy poziom współpracy, z poziomu lokalnego i regionalnego na poziom międzykrajowy, a nawet na unijny. Chcielibyśmy, żeby nową platformą współpracy była platforma makroregionalna – powiedział, podkreślając, że rozmowy na temat Strategii Karpackiej toczą się na szczeblu międzyrządowym i są ważne nie tylko z gospodarczego, lecz i z politycznego punktu widzenia.

Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl wyjaśnił, że obecna współpraca między krajami jego regionu jest rozproszona i nieskoordynowana.

– Dziś najczęściej mamy do czynienia z punktowymi projektami, które nie są spójne. Występują w nich różne województwa, różne instytucje, które są oczywiście ważne, ale nadszedł czas, żeby Strategia Karpacka była takim dokumentem, który skoordynuje te działania”- powiedział w rozmowie z PAP.

Zdaniem wicepremier ds. europejskiej i euroatlantyckiej integracji Ukrainy Iwanny Kłympusz-Cincadze, mimo aktywnego współdziałania w wielu dziedzinach jej kraj i sąsiednia Polska nie wykorzystują w pełni wszystkich możliwości współpracy. W jej ocenie oba państwa powinny dzielić się swoimi wspólnymi doświadczeniami z innymi.

– Mamy bezpośrednie kontakty, wizję współpracy, lecz wciąż jest tego za mało.
Osiągnięcia, które mamy między Polską i Ukrainą, należy przenosić na współpracę między Ukrainą i Słowacją, Ukrainą i Węgrami, by maksymalnie wykorzystywać wspólne interesy dla osiągnięcia wspólnego rezultatu – powiedziała.

Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu odbywa się po raz drugi i jest organizowane przez Lwowską Radę Obwodową oraz Związek Euroregion Karpaty – Ukraina.

Umożliwia dyskusję oraz wymianę doświadczeń i poglądów z udziałem m.in. przedstawicieli parlamentów, administracji rządowej, samorządów i organizacji pozarządowych.

W tegorocznej edycji Forum, która trwa od 23 do 25 czerwca, odbyły się panele dyskusyjne z zakresu infrastruktury i turystyki Karpat, finansowania projektów regionalnych, współpracy transgranicznej, rozwoju małego i średniego biznesu, możliwości samorządu terytorialnego, bezpieczeństwa, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego oraz rozwoju alternatywnych źródeł energii.

Sejm na Forum reprezentowany był m.in. przez wicemarszałka Ryszarda Terleckiego – przewodniczącego Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy oraz szefową Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej Beatę Mazurek.

Źródło: Jagiellonia.org / Polskie Radio / IAR / PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X