Rafał Wolski „Konsulem Roku” 2018

Konsul Generalny we Lwowie Rafał Wolski otrzymał w Dniu Służby Zagranicznej nagrodę im. Andrzeja Kremera „Konsul Roku”.

Wręczając to wyróżnienie minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podkreślił szczególne zaangażowanie Rafała Wolskiego w wykonywanie funkcji konsularnych oraz wysoki poziom pracy urzędu. Placówka, którą kieruje laureat nagrody, jest liderem wśród wszystkich polskich urzędów konsularnych pod względem obsługi cudzoziemców w sprawach wizowych.

– Nagroda została ustanowiona w 2010 roku. Pamiętamy ten moment po tragedii smoleńskiej, w której zginął podsekretarz stanu w MSZ Andrzej Kremer – to był początek tej nagrody. Tytuł Konsula Roku przyznawany jest konsulom, którzy wyróżniają się wiedzą merytoryczną, osiągnięciami, szczególnym zaangażowaniem w pełnienie funkcji konsularnych – mówił minister Czaputowicz podczas uroczystości wręczenia nagrody.  

Szef MSZ podkreślił, że Konsulat Generalny RP we Lwowie jest urzędem, który wydaje najwięcej polskich wiz nie tylko w skali Ukrainy, ale również świata. We Lwowie wydano 440 tys. wiz w 2017 roku. Dzięki przyjętym rozwiązaniom organizacyjnym, rozpatrywanie wniosków wizowych przebiega płynnie i bez zakłóceń. – Konsulat Generalny we Lwowie odnotowuje też duże zainteresowanie obywateli Ukrainy polskiego pochodzenia otrzymaniem Karty Polaka – pokreślił minister Jacek Czaputowicz. –  Placówka jest zaangażowana we wsparcie polskich środowisk na Ukrainie. Promuje polską kulturę, język. Pan Konsul Rafał Wolski dzięki dobrym kontaktom z władzami miejskimi i obwodowymi skutecznie promuje Polskę w zachodniej Ukrainie, nie stroniąc od trudnych historycznych tematów ze wspólnej przeszłości obu narodów. – podkreślił minister – Prowadzi aktywny dialog na rzecz zbliżenia samorządów Polski i Ukrainy, czego wyrazem jest m.in. organizowany pod patronatem KG RP we Lwowie Festiwal Partnerstwa, cieszący się ogromnym zainteresowaniem zarówno podmiotów polskich, jak i ukraińskich.

Konsul Generalny Rafał Wolski podkreślił z kolei, że nagroda, którą odbiera, to dla niego zaszczyt tym bardziej, że jest ona przyznawana nie tylko w roku 100-lecia odzyskania Niepodległości, ale i w dniu stulecia powołania polskiej służby zagranicznej. – Jest to nagroda, która nosi imię wybitnego polskiego dyplomaty, urzędnika konsularnego Andrzeja Kremera, przed którym składałem mój pierwszy egzamin konsularny. Odniesienie do służby dyplomatycznej i konsularnej  II Rzeczypospolitej jest czymś, co wnukowi dwóch urzędników przedwojennych stara się szczególnie przyświecać – zaznaczył. – Odbieram tę nagrodę, jako nagrodę nie dla mnie ale nagrodę dla mojego zespołu  –  podkreślił.

Źródło: msz.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X