Rafał Dzięciołowski nowym prezesem Fundacji Solidarności Międzynarodowej

Rafał Dzięciołowski, dziennikarz, komentator polityczny, zajmujący się zagadnieniami transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej z dniem 1 września objął funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Fundacja Solidarności Międzynarodowej (FSM) prowadzi działania w zakresie współpracy rozwojowej na rzecz innych państw. Kładzie nacisk na wspieranie przemian demokratycznych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, zasady dobrego rządzenia, rozwój lokalnej demokracji, przekazywanie doświadczeń transformacji gospodarczej i ustrojowej, wolne media, organizacje broniące praw człowieka. Od 2012 roku Fundacja organizuje również wyjazdy polskich obserwatorów w ramach misji wyborczych OBWE/ODIHR. Obszarem priorytetowym dla działań FSM są kraje Partnerstwa Wschodniego: Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan. W przeszłości FSM również finansowała projekty polskich organizacji pozarządowych realizowane w Tadżykistanie, Kirgistanie, Tunezji i Mjanmie.

Działania Fundacji finansowane są głównie ze środków polskiej współpracy rozwojowej, będących w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Źródło: solidarityfund.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X