Siłaczka z Żytomierza

W Polsce zakończyły się właśnie obchody 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Główne uroczystości odbyły się w Lublinie, bo właśnie w tym mieście 1 lipca 1569 r. na Zamku Lubelskim podpisano akt sojuszu polsko-litewskiego, tworzącego potężny organizm państwowy – Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Wśród wielu imprez kulturalnych i spotkań międzynarodowych, jakie miały miejsce w trakcie lubelskich uroczystości warto zwrócić uwagę na koncert Polskiego Dziecięcego Teatru Lalek „ModernPol” przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie pt. „Unia Lubelska w oczach uczniów z Żytomierza”. Koncert odbył się w dniu 6 czerwca br. w Domu Kultury LSM przy ul. Konrada Wallenroda, a dzień wcześniej w Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie.

Było to widowisko słowno-muzyczne przygotowane przez nauczycielkę języka polskiego w Żytomierzu Wiktorię Zubarewą, która od kilku lat prowadzi założony przez siebie Teatr „ModernPol”. Teatr powstał przy współpracy i pomocy ze strony Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie w Lublinie, dlatego też rokrocznie członkowie zespołu na zaproszenie Fundacji przyjeżdżają na początku wakacji do Lublina i za każdym razem z ciekawym przedstawieniem.

Koncert, który odbył się 6 czerwca w Lublinie, zasługuje na uwagę nie tyle ze względu na walory artystyczne, chociaż ich nie brakowało, co ze względu na sam fakt zainteresowania żytomierskiej młodzieży sprawami polskich rocznic i jubileuszy. Nie jest to pierwszy tego rodzaju przypadek. Rok temu zespół przyjechał z programem poświęconym 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, dwa lata temu z programem o Lublinie (700-lecie miasta), a jeszcze wcześniej przedstawił mieszkańcom Lublina sylwetkę swojego żytomierskiego bohatera Franciszka Brzezickiego, byłego więźnia sowieckich łagrów i niemieckiego obozu zagłady w Majdanku koło Lublina. Wszystko to jest zasługą przede wszystkim kierowniczki zespołu Wiktorii Zubarewej, która ucząc języka polskiego w pięciu żytomierskich szkołach potrafi zainteresować dzieci i młodzież tak zdawałoby się odległymi dla nich tematami jak polskie obchody rocznicowe. Dzięki ciężkiej pracy nauczycielki w takich instytucjach oświatowych jak Szkoła Ogólnokształcąca nr 27 oraz Szkoła nr 12 w Żytomierzu, Collegium Handlowo-Ekonomiczne, Humanistyczne Gimnazjum nr 1 oraz Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. I. J. Paderewskiego przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie dzieci i młodzież polskiego pochodzenia nauczyły się pięknej polszczyzny. Jej pełne oddanie sprawie odrodzenia języka polskiego na Żytomierszczyźnie oraz owocną współpracę z placówkami kulturalno-oświatowymi w Lublinie dostrzegły także władze tego miasta, bo z przyjemnością odnotowujemy fakt uhonorowania Wiktorii Zubarewej medalem 700-lecia Miasta Lublina. Uroczysty akt wręczenia tego medalu odbył się właśnie 6 czerwca 2019 r. w Domu Kultury w Lublinie.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że Wiktoria Zubarewa już w 2012 r. została nagrodzona w Warszawie przez Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego orderem Polonia Mater Nostra Est za szczególne zasługi w walce o prawdę historyczną i godność narodu polskiego. Wiktoria współpracuje bowiem z Instytutem Pamięci Narodowej w zakresie historii najnowszej, dotyczącej Polaków na Kresach.

Wiktoria Zubarewa należy do młodego pokolenia, ale reprezentuje ginący gatunek nauczycieli z powołania, którzy nie liczą swojego czasu spędzonego z dziećmi i młodzieżą zarówno w szkole, jak i poza szkołą. Dla takich ludzi praca nie jest zawodem, ale służbą społeczną. Ta młoda, pełna energii dziewczyna zdumiewa swoimi pomysłami, pracowitością i nowatorskimi metodami pracy. To, co robi, wykracza daleko poza granice jej zawodowych obowiązków. O tym jak wygląda jej dzień pracy pisząca te słowa mogła przekonać się w 2016 r, kiedy z ramienia Fundacji uczestniczyła w konferencji metodycznej dla nauczycieli języka polskiego w obwodzie żytomierskim i musiała podporządkować się harmonogramowi dnia, zaproponowanemu przez Wiktorię. W ciągu jednego dnia miała ona czas na przeprowadzenie kilku lekcji planowych, w tym jedną koleżeńską dla nauczycieli z obwodu. Potem wygłosiła prelekcję na temat nowoczesnych metod nauczania i dzieliła się z nauczycielami swoją wiedzą, zdobytą na kursach w Lublinie i Warszawie. Następnie miała zajęcia z języka polskiego z grupą dorosłej młodzieży i próbę z grupą dzieci z „ModernPol”, po czym udała się do siedziby Radia Żytomierz, gdzie przeprowadzała jakiś wywiad. Wieczorem poszła z uczestnikami konferencji metodycznej do teatru. Takie sprawy jak obiad czy kolacja były załatwiane w biegu i przy okazji.

W życiu Wiktorii jest jednak miejsce na sprawy osobiste i rodzinne. Niemniej, zawodowe zaangażowanie Wiktorii Zubarewej, jej stosunek do dzieci i młodzieży zasługuje na najwyższe uznanie i może być wzorem dla innych nauczycieli, zwłaszcza tych, którzy wszystko przeliczają na pieniądze.

Alicja Omiotek
Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie w Lublinie
Tekst ukazał się w nr 15-16 (331-332), 30 sierpnia – 16 września 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X