Punkt styku trzech granic

Punkt styku trzech granic

14 marca w Łucku na Wołyniu, odbyło się kolejne trójstronne spotkanie komendantów głównych Straży Granicznej z okazji podpisania historycznego dokumentu, który ostatecznie określa punkt styku granic państwowych trzech sąsiednich państw. Ten punkt to styk linii przechodzący środkiem rzeki Bug.

Porozumienie między rządem Rzeczypospolitej Polskiej, rządem Republiki Białorusi i gabinetem ministrów Ukrainy zawarli komendanci Straży Granicznej: Dominik Tracz, Mykoła Litwin oraz Aleksandr Bojeczko. Dokument reguluje prawnie granice na obszarze punktu styku trzech państw oraz stworzenie warunków zapewnienia kontroli na granicach.

– Dokładne określenie granic jest podstawą suwerenności i państwowości – zaznaczył gen. Litwin. – Dziś ukończyliśmy prace z oznaczenia linii na granicy polsko-ukraińskiej, a jednocześnie daliśmy możliwość prowadzenia takich prac na granicy pomiędzy Ukrainą i Białorusią.

Podpisanie Umowy o punkcie styku granic (Fot. Agnieszka Ratna)

Porozumienie określa położenie punktu styku i sposób jego oznakowania w terenie. Jak podkreślił Komendant Dominik Tracz, umowa, podpisana w Łucku, ostatecznie kończy prace demarkacyjne na polskich granicach. Świadectwem tego będzie graniczny znak „Bug”. Wspólna polsko-ukraińsko-białoruska komisja zajmie się oznakowaniem punktu w terenie oraz przygotowaniem dokumentacji demarkacyjnej.

– Jest to bardzo ważny warunek niepodległości państwa – mówił gen. Tracz. – Komisje graniczne, które będą działały w myśl podpisanej Umowy, wykonają dalsze prace z określenia linii granicy państwowej. Ich prace otrzymały punkt wyjścia, jakim jest styk trzech granic.

Szef Komitetu granicznego republiki Białoruś Aleksander Bojeczko podkreślił, że podpisana umowa jest ważnym wydarzeniem dla państwa białoruskiego. – Jest to ostatni znak graniczny na granicy w Unią Europejską, który należało określić i daje to możliwość prowadzenia dalszych prac. Jest to zarazem pierwszy taki znak na granicy z Ukrainą.

Na spotkaniu szefowie służb granicznych trzech państw omówili warunki współpracy pomiędzy resortami, tendencje ich rozwoju oraz wymienili informacje o sytuacji na wspólnych granicach.

Agnieszka Ratna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X