Przesłanie fatimskie tematem spotkania Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Przesłanie fatimskie tematem spotkania Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W dniu 19 maja br. w siedzibie Towarzystwa Świętego Pawła we Lwowie przy ul. Kutowej 5 miało miejsce kolejne spotkanie Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W związku z trwającą na terenie naszego kraju wojną, problematyką która została podjęta, były objawienia Maryjne trojgu dzieci z Fatimy i znaczenie tego przesłania dla nas dzisiaj. Spotkanie prowadził br. dr Adam Szczygieł ze zgromadzenia paulistów.

Całość rozpoczęła się od modlitwy w kaplicy zakonnej Towarzystwa Świętego Pawła. Modlitwa miała szczególny charakter. Zebrani powierzali Bogu śp. Ewelinę Hrycaj-Małanicz, zasłużoną prezes Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która miała uczestniczyć w spotkaniu, ale poprzedniego dnia jej życie ziemskie dobiegło końca.

Po modlitwie, a następnie krótkim wprowadzeniu, słuchacze LUTW obejrzeli film fabularny ukazujący objawienia fatimskie. Produkcja wywarła duże wrażenie na obecnych, którym zechcieli podzielić się podczas dyskusji po zakończeniu projekcji. Wymiana opinii była kontynuowana w dalszej części spotkania, przy herbacie i kawie.

W ostatnim punkcie programu zebrani mieli okazję zapoznać się i zaopatrzyć w publikacje książkowe, które ofiarowali darczyńcy z Polski. Dobra książka to szansa na osobiste ubogacenie, ale często jej koszt stanowi barierę dla przeciętnego emeryta. Nie brak jednak życzliwych ludzi, którzy ofiarują bezpłatne egzemplarze.

Zebrani wyrazili pragnienie zorganizowania kolejnego podobnego spotkania i mamy nadzieję, że tak się stanie.

Maria Baranowa

Tekst ukazał się w nr 10 (398), 31 maja – 16 czerwca 2022

X