Przedświąteczny wyjazd do Częstochowy

48-osobowa grupa Polaków i osób polskiego pochodzenia ze Stanisławowa gościła w dniach 16-18 grudnia w Częstochowie na zaproszenie senatora RP Artura Warzochy.

W pierwszym dniu swojego pobytu w duchowej stolicy Polski stanisławowiacy uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”. Była to okazja łamania się opłatkiem, śpiewania kolęd i bycia we wspólnym gronie.

– Bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj spędzić ten wieczór opłatkowy razem, będziemy wspólnie łamać się opłatkiem z naszymi rodakami, którzy nie ze swojej winy, ani woli, znaleźli się poza administracyjnymi granicami Polski – powiedział przed spotkaniem Jacek Strączyński, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Częstochowie.

Następnego dnia grupa odwiedziła jedno z ważniejszych miejsc kultu maryjnego i od setek lat najważniejsze centrum pielgrzymkowe w Polsce – Jasną Górę. W sanktuarium Jasnogórskim uczestnicy pielgrzymki wzięli udział we mszy świętej i modlili się przed cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Po zakończeniu liturgii była okazja na zwiedzanie z przewodnikiem Jasnej Góry (Sala Rycerska, Muzeum Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry, Bastion Św. Rocha i inne interesujące miejsca).

Wieczorem Polacy ze Stanisławowa zwiedzili Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, które zawiera ponad 10400 eksponatów utrwalających wizerunek Ojca Świętego. O powstaniu muzeum, jego zbiorach opowiedział dyrektor i zarazem twórca, wielkiej pasji oraz niespożytej energii człowiek Krzysztof Witkowski.

W Muzeum odbyło się także wyjątkowe spotkanie wigilijne zorganizowane przez Senatora Artura Warzochę. W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich oraz zaproszeni goście. Była to okazja nie tylko do rozmów, ale także do zaprezentowania programu artystycznego przez młodzież i osoby starsze ze Stanisławowa.

– Cieszę się, że możecie spędzić kilka dni w Polsce, ale również spędzić kilka dni z nami. To nas na pewno wzajemnie ubogaca. My cały czas stanowimy jedną wspólnotę narodową rozsianą po całym świecie. Około 20 mln Polaków mieszka poza granicami Polski. Można powiedzieć, że to jest nasza druga Mała Ojczyzna, tylko że rozlana po całym globie – powiedział Artur Warzocha, senator RP.

Pobyt w Polsce zakończyła msza święta w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej, którą celebrował ks. Ryszard Umański, proboszcz parafii, z udziałem młodzieży w liturgii.

W imieniu całej grupy pragniemy bardzo serdecznie podziękować Senatorowi RP Arturowi Warzosze, fundatorom, darczyńcom oraz ludziom życzliwym, którzy przyczynili się do organizacji wyjazdu, tym samym wspierając rodaków zza wschodniej granicy. Pobyt w Częstochowie na długo zapadnie w pamięci młodzieży i seniorów, gdyż był to czas niezwykły, pełen emocji i przeżyć.

Źródło: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Zdjęcia: Krystyna Smal, Andrzej Leusz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X