Przedświąteczne spotkanie chorzowian we Lwowie

Przedświąteczne spotkanie integracyjne delegacji z Chorzowa z Polakami ze Lwowa, Sambora, Łanowic, Stryja, Borysławia, Drohobycza odbyło się w dniu 15 grudnia we lwowskim Domu Nauczyciela w siedzibie Polskiego Teatru Ludowego.

Organizatorami wydarzenia byli Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wraz z Chorzowskim Centrum Kultury. Głównym celem programu, współfinansowanego ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, jest przegląd różnorodnych działań twórczych polskich grup działających na Ziemi Lwowskiej.

Artystyczne spotkanie integracyjne rozpoczęło się od spektaklu „Przycisk” w wykonaniu aktorów Teatru „Reduta Śląska” według scenariusza Sandry Staletowicz. Jest to przestawienie koncentrujące się wokół tematu starości, która może być piękną, ale jednocześnie pełną cierpienia i bólu. Na konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia przycisku przybywają starzy i młodzi, którzy głosować będą za lub przeciwko starości.

W dalszej części programu wystąpiły zespoły z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, oddział w Łanowicach, z Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Zgoda” z Borysławia i z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Samborze oraz ponownie „Reduta Śląska” z zespołem „Larmodzieje” (z dyrektorem Chorzowskiego Centrum Kultury – Tomaszem Ignalskim) w programie poetycko-satyrycznym „Rodzinka”.

W spotkaniu wziął udział pierwszy zastępca prezydenta miasta Chorzów Wiesław Ciężkowski wraz z małżonką, który pogratulował wszystkim uczestnikom spotkania. Prezydent oraz zastępca dyrektora Chorzowskiego Domu Kultury Jolanta Motyka wręczyli oficjalne certyfikaty uczestnictwa w projekcie. Przybyli na spotkanie goście symbolicznie łamali się opłatkiem. Organizatorzy wydarzenia wręczyli bożonarodzeniowe prezenty i upominki.

Polski Teatr Ludowy we Lwowie otrzymał dyplom za wszelką pomoc organizacyjną i udział w I Przeglądzie Przedstawień Teatrów Amatorskich.

Za udział w I Przeglądzie Przedstawień Teatrów Amatorskich dyplomy otrzymały: Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Samborze, Łanowicach i Drohobyczu, specjalizowana szkoła I i II stopnia nr 2 w Drohobyczu, a także Kulturalno-Oświatowe Centrum im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju, Klub Kobiet w Stryju, Asocjacja Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej.

Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali rodzinną, przyjacielską atmosferę oraz wielkie serce i poświęcenie aktorów lwowskiego teatru, w sposób szczególny wyrazy wdzięczności kierują pod adresem dyrektora artystycznego teatru Zbigniewa Chrzanowskiego.

Wszystkie występy bardzo się podobały i gromkim głosem – przy wspólnym obiedzie, który wieńczył I Przegląd Przedstawień Teatrów Amatorskich we Lwowie – podkreślano wolę kontynuowania tego typu spotkań, bo przecież „ni ma jak Lwów”!.

Anna Gordijewska
Fot. Anna Gordijewska
{gallery}gallery/2019/chorzowteatralny{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X