Przebudowa przejścia Uściług-Zosin

Przebudowa przejścia Uściług-Zosin

Polsko-ukraińskie przejście drogowe graniczne Uściług-Zosin ponownie jest rozbudowywane. W związku z tym mogą wyniknąć utrudnienia w ruchu, kolejki i wstrzymanie odpraw celnych.

Na przejściu międzypaństwowym prace prowadzone są pełną parą po polskiej stronie przejścia. 7 listopada 2013 rozpoczęto demontowanie starych urządzeń i przebudowywanie pasów ruchu. Odprawa będzie prowadzona na trzech nowych pasach. Prace będą trwały do 30 stycznia 2014 roku.

Komendant Placówki Służby Granicznenej w Hrubieszowie Mariusz Kulczyński mówi o zmniejszeiu przepustowości przejścia, co może doprowadzić do wydłużenia czasu oczekiwania na przekroczenie granicy. W ciągu doby strona polska przewiduje obsługę zaledwie 800 samochodów i 2,5 tys. osób. Nowe przejście będzie miało po 6 pasów wjazdowych i wyjazdowych po stronie polskiej i po 5 po stronie ukraińskiej. Ze 150 mln złotych, przeznaczonych na rozbudowę przejścia, strona polska wykorzystała już 80. W połowie listopada prace modernizacyjne rozpoczęły się również po stronie ukraińskiej.

– Kosztorys rekonstrukcji przewiduje 41,348 mln hrywien – mówi kierownik działu eksploatacji Służby Celnej w Jahodynie Tatiana Żdań. – Wartość prowadzonych prac wyceniono na 28,3 mln hrywien. Stanowi to 2,8 mln euro, które przewidziane są w umowie podpisanej przez Ministerstwo Infrastruktury Polski i Ministerstwo Dochodów i Podatków Ukrainy. Przewidziano tam również 5,535 mln hrywien środków budżetowych. Planowaliśmy zakończenie prac na koniec br., ale przeszkodziła reorganizacja Służb Celnych i Izby Skarbowej, które będą teraz w gestii Ministerstwa dochodów i Podatków. Zmodernizowane przejście ma być wyposażone w najnowszy sprzęt.

(Fot. Agnieszka Ratna)

– Na przejściu zamontujemy 38 kamer. Dziś mamy ich 8 – mówi kierownik przejścia Uściług Aleksander Onikijczuk. –Przewidziane jest zamontowanie stacjonarnego skanera, auto będzie automatycznie skanowane i ważone. Usprawni to pracę o pomoże wytropić przedmioty przewożone nielegalnie.

Obie strony wracają do wspólnej kontroli po stronie ukraińskiej. Będzie zatem krótsza odprawa graniczna dla osób przekraczających przejście. Taki system działał na przejściu Jahodyn podczas EURO 2012.

– Nasi polscy koledzy zainicjowali wspólną kontrolę na granicy – mówi Ihor Matwijczuk, kierownik lwowskiego oddziału kontroli granicznej. – wspólne odprawy planowane są na przejściach Jahodyn-Dorohusk i Rawa Ruska-Hrebenne. Prawdopodobnie ta inicjatywa zostanie wcielona już w przyszłym roku, zmierzamy w kierunku uproszczenia procedur przez wspólne kontrole.

Modernizacja po stronie ukraińskiej będzie trwała 16 miesięcy. Po rekonstrukcji przepustowość przejścia wzrośnie dwukrotnie. W ciągu doby granicę będzie mogło przekroczyć ok. 4,5 tys. obywateli, 2,7 tys. samochodów osobowych, 22 autobusy i około 300 ciężarówek do 3,5 tony.

Agnieszka Ratna
Tekst ukazał się w nr 22 (194) 29 listopada–16 grudnia 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X