Prawda

Prawda

Czasem, gdy wszystko
oddala się w głęboki sen,
Przychodzi przebudzenie,
a reszta jest prawdą.
Jim Morrison, The Doors.

Przestańcie nazywać błędem to, co jest przeciwieństwem waszej prawdy, a prawdą to, co jest przeciwieństwem błędu. – Antoine de Saint-Exupéry.

Ktokolwiek bierze na siebie ryzyko bycia sędzią Prawdy i Wiedzy, staje się pośmiewiskiem bogów. – Albert Einstein.

Czy między kłamstwem a przekonaniem istnieje w ogóle przeciwieństwo? – Friedrich Nietzsche.

Nawet jeśliby mi ktoś udowodnił, że prawda jest poza Chrystusem, wolałbym raczej pozostać z Chrystusem niż z prawdą.– Fiodor Dostojewski.

Nie ma lepszej pożywki chorobotwórczej dla bakteryj fałszu i legend, jak strach przed prawdą i brak woli. – Józef Piłsudski.

Kłamstwo nie staje się prawdą tylko dlatego, że wierzy w nie więcej osób. – Oscar Wilde.

Kiedy widzisz, że zwycięża prawda, zawsze pytaj, jakie potężne kłamstwo za nią walczyło. – Friedrich Nietzsche.

Jeżeli masz wątpliwości – mów prawdę. – Mark Twain.

Przemija tylko to, co jest kłamliwe. Dla prawdy śmierć nie istnieje. – Aleksander Hercen.

A z wierszy napisanych chyba ten nie umrze, co nie bał się stać prawdą lub stał się muzyką. – Jan Twardowski.

Język może ukryć prawdę, ale oczy nigdy. – Michaił Bułhakow.

Nigdy nie mów prawdy ludziom, którzy na nią nie zasługują.– Mark Twain.

To, co jest prawdą w jednej epoce, staje się błędem w innej. – Wolter.

Czynić dobro, gdzie to jest możliwe, kochać wolność ponad wszystko, nie zaprzeć się prawdy nawet przed tronem! – Ludwig van Beethoven.

Po co kłamać, skoro wystarczy mówić prawdę, by nam nie uwierzono. – Guy de de Maupassant.

Błąd łatwiej można dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi. – Johann Wolfgang von Goethe, poeta, dramaturg, prozaik, uczony, polityk.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X