Prace konserwatorskie w kościele św. Antoniego we Lwowie fot. archiwum Fundacja Dziedzictwo Kresowe

Prace konserwatorskie w kościele św. Antoniego we Lwowie

Realizowany od kilku lat program Fundacji Dziedzictwo Kresowe w zakresie renowacji wnętrza kościoła pw. św. Antoniego we Lwowie był kontynuowany również w roku 2021.

Jesienią 2020 roku fundacja rozpoczęła prace konserwatorskie przy polichromii we wnętrzu kaplicy św. Barbary i św. Józefa w kościele pw. św. Antoniego we Lwowie. Podczas prac zespół konserwatorski skupił się na zatrzymaniu postępującej degradacji oryginalnej warstwy malarskiej i tynkarskiej. Usunięto wtórne, szczelne powłoki tynkarskie i przemalowania odsłaniając pierwotną dekorację malarską wyraźnie nawiązującą do stylistyki barokowej oraz malowaną tablicę fundacyjną informującą o czasie powstania, fundatorze i autorze polichromii.

Kaplica boczna powstała w 1904 roku na zlecenie ówczesnego proboszcza ks. Władysława Hickiewicza. W 1905 roku otrzymała dekorację malarską autorstwa lwowskiego malarza Tadeusza Pelczarskiego. Artysta projektując dekorację – iluzjonistyczne malowidła podkreślające podziały architektoniczne z powtarzającymi się ornamentami i zdobieniami i przenosząc ołtarz boczny barokowy do wnętrza, doprowadził do estetycznego scalenia kaplicy z kościołem.

W roku bieżącym Fundacja Dziedzictwo Kresowe zrealizowała już prace techniczne polegające na konsolidacji warstwy malarskiej i oryginalnych tynków, uzupełnieniu ubytków w zaprawie i w detalu architektonicznym. Dodatkowo dokonano technicznej zmiany sposobu odprowadzenia wody kondensacyjnej z okien witrażowych. Obecnie finalizowane są prace z zakresu konserwacji estetycznej w obrębie sklepienia. Prace realizuje zespół dyplomowanych konserwatorów – Iryny Dutkewycz, Tetiany Bondaruk, Wałerija Kołybaby pod kierunkiem konserwatora dzieł sztuki Mileny Suwalskiej.

Od 2014 roku, w ramach programu renowacji wnętrza kościoła św. Antoniego, Fundacja Dziedzictwo Kresowe zrealizowała pełną renowację czterech ołtarzy, w tym głównego i balasek, a także ambony, przywracając na kolejne dziesięciolecia dawny blask wyjątkowego barokowego wnętrza lwowskiej świątyni.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Anna Gordijewska

Tekst ukazał się w nr 20 (384), 29 października – 15 listopada 2021

Anna Gordijewska. Polka, urodzona we Lwowie. Absolwentka polskiej szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Ukończyła wydział dziennikarstwa w Lwowskiej Akademii Drukarstwa. W latach 1995-1997 Podyplomowe Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa na KUL. Prowadziła programy w polskim "Radiu Lwów". Nadawała korespondencje radiowe o tematyce lwowskiej i kresowej współpracując z rozgłośniami w Polsce i za granicą. Od 2013 roku redaktor - prasa, radio, TV - w Kurierze Galicyjskim, reżyser filmów dokumentalnych "Studio Lwów" Kuriera Galicyjskiego. Od września 2019 roku pracuje w programie dla TVP Polonia "Studio Lwów". Otrzymała nagrody: Odznaka "Zasłużony dla Kultury Polskiej", 2007 r ., Złoty Krzyż Zasługi, 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X