Prace konserwatorskie. Część II (Fot. Jurij Smirnow)

Prace konserwatorskie. Część II

Polsko-ukraińska komisja konserwatorska omówiła zasięg wspólnych prac w 2014 roku w katedrze ormiańskiej, dawnym kościele jezuitów, katedrze łacińskiej i kościele św. Antoniego.

Przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Michał Michalski podkreślił, że prace konserwatorskie w katedrze ormiańskiej rozpoczęto jeszcze w 2006 roku. Ekipa polskich i ukraińskich konserwatorów pod kierownictwem Joanny Czernihowskiej przeprowadziła już siedem etapów prac konserwacji polichromii ściennej autorstwa Jana Henryka Rosena. Konserwacji poddano najbardziej zniszczone partii polichromii na południowej ścianie nawy oraz najstarsze, pochodzące z XVI wieku malowidła ormiańskie w prezbiterium. W 2014 roku będą kontynuowane prace konserwacji malowideł J. H. Rosena na południowej ścianie nawy.

(Fot. Jurij Smirnow)Koszt prac w 2014 roku wynosi 100.000 złotych, czyli około 380.000 hrywien. Zespół konserwatorów przystąpi do konserwacji jednego z najbardziej znanych malowideł Rosena „Pogrzebu św. Odylona” oraz postaci świętych w górnej partii tegoż przęsła nawy. Oznacza to, że będzie zrobiony przedostatni krok w odnowieniu polichromii w nawie głównej. W 2012 roku poddano rekonstrukcji witraż w zachodniej kopule katedry, wyremontowano dach nad nowszą częścią katedry, dobudowaną w latach 1909-1910. Komisja zaznaczyła, że dach potrzebuje poprawek remontowych, bo widoczne są zacieki ze strony południowej w styku nawy i kaplicy zachodniej.

W latach 2010-2013 przeprowadzono konserwację cennego drewnianego ołtarza „Ukrzyżowanie” („Golgota”) na dziedzińcu południowym katedry. Prace wykonał zespół konserwatorów pod kierownictwem Andrzeja Kazberuka. Odnowiono również trzy nagrobki rodziny Augustynowiczów, wyremontowano ścianę sąsiedniej kamienicy, przy której ustawiono ołtarz „Ukrzyżowanie”, uporządkowano całe podwórko południowe i krużganek. Wyremontowano też ogrodzenie z bramą wejściową od strony ulicy Ormiańskiej. Prace zorganizowano przy wsparciu parafii ormiańskiej na czele z księdzem Tadeosem Geworgianem.

W 2014 roku prace obejmą dziedziniec wschodni. Michał Michalski oznajmił, że MKiDN przeznaczy 40.000 PLN na remont XVIII-wiecznej kolumny św. Krzysztofa ustawionej na podwórku. Jest to cenny pomnik lwowskiej rzeźby barokowej, na który swego czasu zwracał uwagę sam Jan Matejko. Oczywiście, będzie to pierwszy, przygotowawczy etap, zaś gruntowne odnowienie kolumny wymaga znacznego wysiłku finansowego i potrwa niejeden rok.

(Fot. Jurij Smirnow)Komisja podkreśliła, że konserwatorzy mają trudne zadanie: dziedziniec wschodni znajduje się w stanie zaniedbania i potrzebuje kompleksowego podejścia i wysiłku nie tylko ze strony konserwatorów, ale też Lwowskiej Rady Miejskiej. Należy usunąć stare pokrycie asfaltowe, zbadać płyty grobowe, które znajdują się pod nim, wyremontować komunikacje podziemne, gruntownie wyremontować dawny pałac arcybiskupów ormiańskich, podzielony teraz na prywatne mieszkania.

W pracach komisji konserwatorskiej wzięli udział również proboszcz parafii katedralnej o. Tadeos Geworgian, przedstawiciele gminy ormiańskiej i komitetu kościelnego – Wardkez Arzumanian i Mikołaj Koczarian. Społeczność ormiańska Lwowa stale interesuje się i wspiera wszystkie działania dotyczące ochrony i konserwacji zabytków dziedzictwa Ormian lwowskich.

Jurij Smirnow
Tekst ukazał się w nr 11 (207) za 17-30 czerwca 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X