Poznać szczegóły duchowości lwowskich Polaków

15 marca polscy parlamentarzyści i przedstawiciele MSZ, prezes Wspólnoty Polskiej Longin Komołowski, ambasador RP w Kijowie Henryk Litwin i konsul generalny RP we Lwowie Wiesław Mazur odwiedzili kościół św. Marii Magdaleny we Lwowie oraz kurię metropolitalną.

Proboszcz parafii św. Marii Magdaleny o. Paweł Tomys OMI opowiedział o historii kościoła św. Marii Magdaleny. Proboszcz oraz parafianka Halina Makowska z bólem mówili o wieloletniej walce z władzami miasta w sprawie odzyskania tej świątyni, o licznych rozprawach sądowych we Lwowie i Kijowie, na które zbierano składki przez niezamożnych wiernych.

Zaryglowane wejście główne, przepiękny ołtarz za kurtyną i ubikacja w kaplicy pod freskami Jana Henryka Rosena – to są realia nie do przyjęcia, które zobaczyła reprezentacyjna delegacja z RP. Potwierdzeniem nieprzychylnego stanowiska władz miasta Lwowa wobec parafii św. Marii Magdaleny była rozmowa z Julianem Wynnyćkym, dyrektorem Sali Muzyki Kameralnej i Organowej, która mieści się w kościele.

W drugiej połowie dnia członkowie polskiej delegacji odwiedzili kurię metropolitalną. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przybliżył wysokim gościom sytuację w archidiecezji lwowskiej oraz zwrócił uwagę na potrzebę pomocy materialnej w sprawie renowacji obiektów sakralnych, które są dziedzictwem polskiego narodu na tych ziemiach.

Konstanty Czawaga
Tekst ukazał się w nr 5 (249) 18-30 marca 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X