Powstanie Centrum Kultury Polskiej w Stanisławowie

Powstanie Centrum Kultury Polskiej w Stanisławowie

17 lipca w obecności prof. Janusza Ciska, podsekretarza stanu w polskim MSZ, w Iwano – Frankowsku (dawnym Stanisławowie) uroczyście podpisano „Deklarację w sprawie powstania Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego” w tym mieście. Deklarację podpisali: Wiktor Anuszkiewiczius, mer Iwano-Frankowska oraz Emilia Chmielowa, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Będzie to pierwszy obiekt pełniący rolę „Domu polskiego” na Zachodniej Ukrainie.

DEKLARACJA

W SPRAWIE POWSTANIA CENTRUM KULTURY POLSKIEJ I DIALOGU EUROPEJSKIEGO W IWANO-FRANKOWSKU

W roku 2012 mija 21 lat od czasu, gdy Polska, jako pierwszy kraj na świecie uznał niepodległość Ukrainy. Fakt ten nie tylko w symboliczny, ale także bardzo praktyczny sposób pokazuje, jak ważna dla Polski i Polaków jest niepodległa, wolna Ukraina oraz budowanie bliskich relacji z narodem ukraińskim. Dla Ukrainy i Ukraińców Polska jest jednym z najbliższych partnerów w Europie oraz pozostaje rzecznikiem i orędownikiem sprawy integracji Ukrainy z systemami demokratycznymi Zachodu.

Rok po utworzeniu niepodległego państwa ukraińskiego powołana została do życia Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, która reprezentuje polską mniejszość narodową na Ukrainie przed organami państwowymi oraz samorządowymi.

Konstytucja Ukrainy gwarantuje wszystkim obywatelom Ukrainy równe prawa niezależnie od „rasy, koloru skóry, przekonań politycznych, religijnych i innych, płci, pochodzenia etnicznego i społecznego” (Art. 24 Konstytucji Ukrainy z 1996 r.). Jednym z takich praw jest prawo mniejszości etnicznych – w tym mniejszości polskiej w Ukrainie – „do zachowania, wyrażania i rozwijania swojej tożsamości etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej (Art. 11 Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy z 1992 r.).

Mer Miasta Iwano-Frankiwsk oraz Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, świadomi znaczenia Iwano-Frankiwska oraz środowiska polskiego w tym Mieście w procesie umacniania bliskich relacji między Ukraińcami i Polakami; dostrzegając konieczność efektywnej współpracy Ukraińców i Polaków w ich „stanisławowskiej” małej ojczyźnie oraz ich rolę w budowaniu porozumienia między naszymi społeczeństwami; rozumiejąc własną odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń Polaków i Ukraińców za budowę wspólnego, europejskiego domu, w obecności podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP prof. Janusza Ciska:

1. Deklarują współpracę w celu możliwie najszybszego utworzenia Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (dalej CKPDE), którego zadaniem będzie przede wszystkim zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju środowiska polskiego w Iwano-Frankiwsku, promocja kultury polskiej na Ziemi Iwano-Frankiwskiej, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz dialogu i porozumienia między oboma narodami, wspieranie europejskich aspiracji Ukrainy, budowa aktywnego i silnego społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie, dzielenie się doświadczeniem polskiej demokracji z ukraińskimi partnerami.

2. Zobowiązują się efektywnie współdziałać w celu zapewnienia jak najlepszych warunków działalności CKPDE, a w szczególności realizacji założeń koncepcji organizacyjno-funkcjonalnej CKPDE zaproponowanej przez FOPnU, konsekwentnej realizacji założeń merytorycznych i programowych CKPDE oraz zabezpieczenia jego stabilnego funkcjonowania.

3. Wyrażają gotowość wspierania wszelkich inicjatyw służących prowadzeniu dialogu europejskiego oraz umacniania dobrych relacji między Ukraińcami a Polakami, a w szczególności pogłębianiu współpracy między środowiskami naukowymi, kulturalnymi, biznesowymi, organizacjami pozarządowymi w Polsce oraz na Ukrainie, szczególnie w Iwano-Frankiwsku.

4. Deklarują kontynuowanie efektywnej pracy z najmłodszym pokoleniem obywateli Ukrainy różnych narodowości, w celu budowania w nich poczucia odpowiedzialności za swoją małą ojczyznę oraz pogłębiania w nich wiedzy na temat jej historii oraz dziedzictwa kulturowego.

Mer Miasta Iwano-Frankiwska
Wiktor Anuszkewiczus
Prezes Federacji Polskich na Ukrainie
Emilia Chmielowa

Iwano-Frankiwsk, 17 lipca 2012

 

Obejrzyj galerię: Centrum Kultury Polskiej w Stanisławowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X