Powstanie Uniwersytet Partnerstwa Wschodniego?

Powstanie Uniwersytet Partnerstwa Wschodniego?

W Kijowie i Iwano-Frankowsku (dawn. Stanisławowie) odbyło się XVIII posiedzenie Komitetu Współpracy Parlamentarnej między Ukrainą i UE.

 

Na czele delegacji stał Paweł Kowal, przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. „Stosunki między Unią a Ukrainą znalazły się obecnie w szczególnym punkcie. Z jednej strony czekamy na parafowanie i podpisanie umowy stowarzyszeniowej, jednak z drugiej proces ten jest poważnie zagrożony z powodu wątpliwości, związanych z uwięzieniem byłej premier Julii Tymoszenko,” – mówi Kowal.

 

Przewodniczący delegacji uważa, że najważniejszym tematem, na który należy szczególnie zwrócić uwagę, są zbliżające się październikowe wybory do Rady Najwyższej Ukrainy. Jeśli proces wyborczy wywoła poważniejsze wątpliwości ze strony wspólnoty międzynarodowej, wówczas Ukrainie bardzo trudno będzie uniknąć izolacji ze strony Unii Europejskiej – podkreślił.

 

W Kijowie poseł do PE spotkał się z przedstawicielami European Business Association, największego ukraińskiego stowarzyszenia małego i średniego biznesu. Rozmawiano na temat poprawy klimatu inwestycyjnego na Ukrainie. Według ocen ambasadorów krajów UE w Kijowie oraz wypowiedzi przedstawicieli biznesu, nad Dnieprem pogarsza się klimat dla inwestycji. Kwestia ta jest szczególnie ważna przed podpisaniem Umowy Stowarzyszeniowej oraz Umowy o Wolnym Handlu.

Eurodeputowany Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów zapowiedział, że Komisja Współpracy Parlamentarnej, której przewodniczy, zajmie się tym tematem, a on sam przygotuje w tej kwestii memorandum. „Polityka to siostra-bliźniaczka biznesu, widzimy jak dalece te dwie dziedziny przeplatają się ze sobą”, – zauważył Kowal.

Druga część XVIII plenarnego posiedzenia Komitetu Współpracy Parlamentarnej między Ukrainą i UE odbyła się w Iwano-Frankowsku pod przewodnictwem Borysa Tarasiuka, posła i przewodniczącego parlamentarnego Komitetu Integracji Europejskiej Rady Najwyższej Ukrainy. „Celem tego wyjazdowego spotkania było zapoznanie się i uchwalenie wspólnej deklaracji Rady Najwyższej i Parlamentu Europejskiego w sprawie reform regionalnych oraz wymiana zdań z władzami i organami samorządowymi” – powiedział Tarasiuk.

Jak stwierdził wiceprzewodniczący Iwanofrankowskiej Administracji Państwowej Roman Strutyński, Rada Najwyższa przyjęła ustawę o zewnętrznych i wewnętrznych zasadach, które będą określały europejski kierunek rozwoju Ukrainy. Na poziomie prezydenta i rządu mamy świadomość, że ustawodawstwo ukraińskie odbiega od norm europejskich. Nie zaznaczone jest w nim, między innymi, dokładne rozdzielenie pełnomocnictw władz lokalnych i samorządów. Są wypadki wzajemnego „przejmowania” pełnomocnictw. Ważnym dla Ukrainy jest doświadczenie państw europejskich, w tym Polski, w sprawie adaptacji ustawodawstwa do standardów europejskich i zapoznania się z metodami przeprowadzenia administracyjnej i terytorialnej reformy w państwach UE.

„Dążenia do integracji z UE są dobrym kierunkiem rozwoju waszego państwa, – zaznaczył Paweł Kowal. – Administracyjna i terytorialna reforma są warunkami koniecznymi nowego kursu rozwoju każdego państwa. My, jako obywatele Polski, dobrze to rozumiemy i dzielimy się doświadczeniami w przebiegu reform. W taki sposób Ukraińcy będą rozpoczynać zmiany od dołu, a nie za pomocą dyrektyw „z góry”.

Na posiedzeniu w Iwano-Frankowsku Komisja Współpracy UE-Ukraina przyjęła dokument końcowy, w którym znalazły się zapisy o utworzeniu Uniwersytetu Partnerstwa Wschodniego i konieczności poprawy klimatu inwestycyjnego na Ukrainie. Komisja podkreśliła, że Unia powinna wspierać także młodych obywateli Ukrainy. Wskazała, że nad Dnieprem dorosło nowe pokolenie młodych dynamicznych obywateli państwa ukraińskiego, którzy chcieliby zmieniać swój kraj na lepsze. „Powinniśmy koncentrować środki na kwestiach edukacyjnych i kulturalnych, – powiedział pan Kowal. – Utworzenie Uniwersytetu Partnerstwa Wschodniego dostarczyłoby wyszkolonych kadr, które ułatwiłyby integrację Europejską Ukrainy”.

W czasie pobytu w Kołomyi – mieście, gdzie urodził prof. Bohdan Osadczuk, niedawno zmarły ukraiński historyk, myśliciel i publicysta, – Kowal zaapelował o ufundowanie pamiątkowej tablicy na jego cześć. Bohdan Osadczuk był jednym z największych orędowników pojednania polsko-ukraińskiego. Propozycja Kowala spotkała się z życzliwą reakcją władz lokalnych.

 

Sabina Różycka

Tekst ukazał się w nr 4 (152), 28 lutego – 15 marca 2012


Czytaj komentarz:

http://www.kuriergalicyjski.com/index.php/polskaukr/236-jak-powiza-wschd-z-zachodem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X