Poświęcenie Kościoła w Mostach Wielkich Urszula Bendzera-Raplis

Poświęcenie Kościoła w Mostach Wielkich

W dniu 13 czerwca 2017 roku odbyła się uroczystość konsekracji kościoła pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny i św. Antoniego w parafii rzymskokatolickiej w Mostach Wielkich.

Obrzędowi poświęcenia przewodniczył arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. Na zaproszenie proboszcza tutejszej parafii ks. Igora Korzydło przybyli również księża z okolicznych miejscowości. W uroczystości poświęcenia świątyni uczestniczyli zarówno parafianie, jak i wierni z całej metropolii lwowskiej. Do Mostów Wielkich przybyła również Pielgrzymka z Polski licząca 34 osoby, wśród których byli też dawni parafianie z Mostów Wielkich, ich rodziny i znajomi.

Arcybiskup, kapłani koncelebrujący oraz wierni zgromadzili się przed drzwiami zewnętrznymi kościoła, gdzie nastąpiło przekazanie kluczy od kościoła arcybiskupowi i uroczyste wejście procesji do świątyni. Następnie arcybiskup poświęcił wodę i skropił nią wiernych, którzy stanowią duchową świątynię (nawiązanie do chrztu świętego), oraz ściany kościoła i ołtarz. W czasie mszy świętej, po Liturgii Słowa, arcybiskup dokonał namaszczenia olejem ołtarza i ścian kościoła. Po namaszczeniu ołtarza i ścian kościoła nastąpiło okadzenie kościoła i wiernych oraz uroczyste oświetlenie ołtarza i kościoła. Całość uroczystości uświetnił anielski śpiew miejscowego chóru. Wszyscy głęboko przeżywali uroczystość, na twarzach było widać łzy wzruszenia i radości. Chwila ta na pewno pozostanie na długo w sercach wszystkich uczestników.

Po mszy świętej parafianie przygotowali dla wszystkich uczestników poczęstunek, przy dźwiękach radosnej muzyki.

Parafia rzymskokatolicka w Mostach Wielkich ma długą historię. Została założona w 1549 roku przez króla Zygmunta II Augusta. Początkowo wierni modlili się w drewnianym kościele, ale w 1837 wybudowano nowy murowany kościół, który niestety spłonął w pożarze w 1880 roku. W przeciągu dwóch lat nie tylko odbudowano, ale też powiększono kościół. Dodatkowo dobudowano zakrystię z lewej strony od wejścia. W październiku 1945 roku ks. Aleksander Kozieł odprawił tu ostatnią mszę świętą. Kościół został zamknięty i zamieniony na magazyn zboża, a trzy lata później na kino miejskie. W 1949 roku w wyniku pożaru kościół spłonął. Pozostałości zostały zaadoptowane na piekarnię. Katoliccy mieszkańcy Mostów Wielkich i okolic jeździli na nabożeństwa do Lwowa, a od 1989 roku do kościoła w Żółkwi. Aktywni mieszkańcy podjęli starania o przywrócenie parafii w Mostach i dzięki ich wysiłkom odzyskano w 1990 roku małą przydrożną kapliczkę, która została wyremontowana i przystosowana do odprawiania nabożeństw.

Parafia Mosty Wielkie została ponownie zarejestrowana w 1991 roku. Parafianie podjęli starania o odzyskanie pomieszczeń w budynku plebanii oraz samego obiektu po kościele. 22 października 2004 roku władze miasta przekazały klucze do tego, co postało po kościele. Parafianie mieszkający w Mostach Wielkich i okolicy podjęli trud odbudowy kościoła. Mieszkańcy miasta Mosty Wielkie również przyłączyli się do odbudowy świątyni udzielając się w wykonaniu robót budowlanych. Dodatkowo rodacy mieszkający w Polsce, w USA, Kanadzie i w innych krajach udzielili wsparcia finansowego.

Urszula Bendzera-Raplis
Rys historyczny na podstawie książki „Mosty Wielkie – wspomnienia parafian”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X