„Kresy – zaginiony świat. Polacy i kultura polska na dawnych kresach Rzeczypospolitej” w Nałęczowie

„Kresy – zaginiony świat. Polacy i kultura polska na dawnych kresach Rzeczypospolitej” w Nałęczowie

W dniach 17–18 maja w Sali Balowej Pałacu Małachowskich w Nałęczowie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kresy – zaginiony świat. Polacy i kultura polska na dawnych kresach Rzeczypospolitej” z cyklu Nałęczowskie Spotkania Wschodnioeuropejskie „Willa Kresy”.

Była ona poświęcona Polakom i kulturze polskiej na Kresach. Patronat honorowy nad konferencją sprawował wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, zaś medialny Kurier Galicyjski.

W programie Konferencji przewidziano min. obrady okrągłego stołu na temat Polaków i kultury polskiej na dawnych Kresach Rzeczypospolitej i w krajach byłego ZSRR. Wzięli w nim udział: prof. dr hab. Melkov Andrey – prezes Instytutu Współczesnych Badań Humanistycznych w Moskwie, prof. KUL dr hab. Mieczysław Ryba – prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie, prof. KUL dr hab. Włodzimierz Osadczy – dyrektor Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich Centrum UCRAINICUM KUL, prezes Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego dr Adam Kulczycki, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, wiceprezes Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, mgr Jerzy Rosiak – dyrektor Zespołu Szkół w Nałęczowie.

W czasie konferencji odbyło się też uroczyste wręczenie nagród laureatom „I Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Kresach”. Natomiast prezentacja prac konkursowych miała miejsce w drugim dniu obrad podczas Konferencji Laureatów (Sala Lustrzana Pałacu Małachowskich w Nałęczowie). Wówczas to został także odczytany specjalny list skierowany do uczestników konkursu od Danuty Szyksznian-Ossowskiej z domu Janiczak ps. „Sarenka”, która aktualnie mieszka w Szczecinie.

Fot. Stanisław Olszewski

W konferencji wzięli udział m.in. laureaci I Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Kresach „Kresy. Korzenie polskiej kultury” wraz z opiekunami, członkowie i sympatycy Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego.

Dzień wcześniej, 16 maja, laureaci I Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Kresach „Kresy. Korzenie polskiej kultury” wzięli udział w spacerze po Nałęczowie „śladami Prusa i Żeromskiego” i „śladami kresowiaków nałęczowskich”, a wieczorem spotkali się na „Wieczornicy Kresowej” w restauracji „Zabytkowe Podziemia” w Nałęczowie.

Współorganizatorami konferencji byli: Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji, Zespół Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie oraz Centrum Ucrainicum KUL.

Wyniki I Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Kresach „Kresy. Korzenie polskiej kultury” są dostępne na stronie Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego.

Adam Kulczycki
Tekst ukazał się w nr 13 (281) 14–27 lipca 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X