Posterunek ratownictwa na Popie Iwanie

Posterunek ratownictwa na Popie Iwanie

7 lipca przedstawiciele delegacji Ministerstwa Nadzwyczajnych Sytuacji, Uniwersytetu Przykarpackiego, Uniwersytetu Warszawskiego, iwano-frankiwskiej Rady Wojewódzkiej na szczycie góry Pop Iwan podpisali umowę o otwarciu posterunku ratownictwa górskiego z ramienia Ministerstwa Nadzwyczajnych Sytuacji.

– Jak podkreślił kierownik wojewódzkiej stacji ratownictwa, otwarcie posterunku w paśmie Czarnohory poprawi bezpieczeństwo wędrówek turystycznych po górach i pozwoli znacznie skrócić czas dotarcia do ludzi potrzebujących pomocy.

Obserwatorium astronomiczne na górze Pop Iwan, znane jako „Biały Słoń”, rozpoczęło swoją działalność w 1938 roku jako obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie II wojny światowej i po jej ukończeniu budynek znacznie ucierpiał. Z początkiem 2005 roku iwano-frankiwska administracja wojewódzka i rada miasta wydzieliły fundusze na odnowienie gmachu obserwatorium, a Uniwersytety Przykarpacki i Warszawski, podjęły decyzję o odnowieniu działalności obserwatorium astronomicznego i placówki badawczej dla studentów. Dziś obiekt wzbudza coraz większe zainteresowanie.

Podpisanie umowy (Fot. pu.if.ua)

– Uniwersytet Przykarpacki wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, władzami wojewódzkimi i lokalnymi oraz zarządem MNS przygotowali projekt renowacji, w ramach którego wznowiona zostanie działalność obserwatorium „Biały Słoń”. W ramach projektu przewidywane jest stworzenie odpowiednich warunków do funkcjonowania tam punktu ratownictwa górskiego, badawczej bazy monitorowania środowiska, a także bazy do badań astronomicznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, farmaceutycznych, biochemicznych, ekologicznych, geologicznych, geograficznych i archeologicznych – podkreślił w swej wypowiedzi rektor iwano-frankiwskiej uczelni Igor Cependa.

Ze swej strony koordynator projektu, dyrektor Studium Europy Wschodniej UW Jan Malicki podkreślił, że mowa jest nie tylko o odnowieniu obiektu. Należy przywrócić go do życia, by w pełni służył naukowcom, turystom i był zarazem punktem zapewniającym bezpieczeństwo w rejonie Czarnohory. O znaczeniu projektu wypowiadała się również Maria Tkaczuk, kierownik departamentu reform ekonomicznych i eurointegracji. Podkreśliła, że takie kompleksowe podejście do rekonstrukcji obserwatorium przyczyni się do rozwoju regionu, bezpiecznych wędrówek górskich, rozwoju ekologii i badań naukowych.

– Jest to projekt, który ma przed sobą wielkie perspektywy z punktu widzenia eurointegracji. W tworzeniu programu „Przestrzeń Karpacka” zostaną uwzględnione wszystkie problemy regionu, w tym także kwestie bezpieczeństwa ludności, zamieszkującej te tereny oraz turystów – zaznaczył Igor Olijnyk, deputowany Rady Wojewódzkiej.

www.pu.if.ua

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X