Pop Iwan i Mikuliczyn – kolejne spotkanie ekspertów Jan Malicki i Ihor Cependa (Fot. Leon Tyszczenko)

Pop Iwan i Mikuliczyn – kolejne spotkanie ekspertów

W dniach 3–5 lipca br. w Werchowynie (Żabiem) w obwodzie iwanofrankiwskim odbyło się kolejne spotkanie ekspertów na temat odbudowy dawnego obserwatorium astronomicznego na górze Pop Iwan w Czarnohorze i budowy Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej Polski i Ukrainy w Mikuliczynie.

Podczas obrad eksperckich, prowadzonych przez Ihora Cependę, rektora Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku oraz Jana Malickiego, dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, omówiono szczegółowo plan prac przewidzianych na rok 2015.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Kancelarii Sejmu RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski, Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, reprezentanci województw podkarpackiego i małopolskiego, Iwanofrankiwskiej Obwodowej Administracji Państwowej i Rady Wojewódzkiej, kierownicy Ministerstwa Nadzwyczajnych Sytuacji Ukrainy w Iwano-Frankiwsku, Grupy Bieszczadzkiej GOPR, architekci.

Ihor Cependa zapoznał zebranych z pracami, które zostały wykonane w 2014 roku, rzeczywistym stanem obserwatorium i planem na 2015 rok.

Jan Malicki i Ihor Cependa (Fot. Leon Tyszczenko)

Natomiast Jan Malicki zauważył, że odbudowa obserwatorium astronomicznego na górze Pop Iwan na podstawie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim i Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka spełnia główne funkcje: astronomiczną (ustanowienie niewielkiego teleskopu stałej obserwacji nieba), meteorologiczną (zamontowanie najnowocześniejszych aparatów meteorologicznych), turystyczną (rozwój regionu i bezpieczne wędrówki górskie), badania naukowe w całości, praktyki studenckie (geologia, sejsmologia, ochrona środowiska), stanica ratownictwa górskiego.

Podsumowując kwestię podkreślono, że w 2015 roku powinny być realizowane odnowienie zewnętrznych kamiennych ścian, demontaż i wyniesienie resztek konstrukcji budowlanych, opracowanie drenażu wody opadowej z galerii rotundy, tarasu stacji meteorologicznej, a także zabudowań gospodarczych.

Omawiano również projekt przyszłej budowy Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej Polski i Ukrainy w Mikuliczynie (70 km od Iwano-Frankiwska, obok masywu górskiego Gorgany).

Zadaniem Centrum jest stworzenie miejsca spotkań młodych ludzi z obu krajów na seminaria, konferencje, realizację wspólnych projektów w ramach programu wymiany młodzieży w UE.

Prezentację projektu przedstawił architekt Jarosław Doroszenko, który zaznaczył, że budowa Centrum będzie kosztowało około 5 milionów euro.

Projekt jest wpisany do tzw. mapy drogowej przez prezydentów obu państw.

Po obradach uczestnicy spotkania wspięli się na górę Pop Iwan, gdzie zapoznali się z pracami remontowymi obserwatorium astronomicznego i odwiedzili również wioskę Mikuliczyn, gdzie powstanie przyszłe Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej Polski i Ukrainy.

Eugeniusz Sało
Tekst ukazał się w nr 13 (233) 17 lipca – 13 sierpnia 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X