XVI Dni kultury polskiej w Berdyczowie

Dni Kultury Polskiej w Berdyczowie mogą się pochwalić głęboką historią i mają szczególną wagę i znaczenie.

Centralnym punktem tegorocznych obchodów bez wątpienia było długo oczekiwane wydarzenie – oficjalne otwarcie muzeum wielkiego Polaka, pochodzącego z ziemi Berdyczowskiej – Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Muzeum powstało z inicjatywy profesora Zdzisława Najdera – badacza twórczości Conrada i zostało sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski.

Na sali obrad mer Berdyczowa Wasyl Mazur powitał zebranych, oddając głos konsulowi generalnemu RP w Winnicy Krzysztofowi Świderkowi, który z kolei zaznajomił wszystkich z historią powstania Dni Kultury Polskiej w Berdyczowie. Krzysztof Świderek przekazał merowi Berdyczowa popiersie Josepha Conrada-Korzeniowskiego z życzeniami, aby miasto znalazło możliwość umieszczenia go na jednej z ulic, nazwanej na cześć tego wybitnego pisarza polskiego pochodzenia.

Zastępca ministra kultury i dziedzictwa narodowego RP, dyrektor generalny Jacek Olbrycht zaznaczył, że kultura jest najbardziej uniwersalnym czynnikiem, łączącym i identyfikującym polski i ukraiński narody i że ta wartość pozwoliła przetrwać najcięższe czasy i myśleć z optymizmem o przyszłości. Zastępca ministra kultury Ukrainy Igor Lichowyj dodał, że Berdyczów jest jedną z duchownych stolic Europy!

Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Tadeusz Samborski przypomniał powiedzenie: „Jeżeli jeden raz coś udało się zrobić w dziedzinie kultury, mówimy o tym jako o wydarzeniu, jeżeli dwa razy – nazywamy to systemem, a trzy razy – to już tradycja. Berdyczowskie Dni Kultury Polskiej odbywają się po raz szesnasty! Otóż to bardzo dobra tradycja!”.

Burmistrz Jawora Emilian Bera podarował karmelitom wielki obraz Papieża św. Jana Pawła II oraz wspólnie z merem Berdyczowa przy oklaskach publiczności podpisał nową umowę partnerską na kolejne 10 lat.  

W drugiej połowie dnia w ramach uroczystości z okazji Dnia Konstytucji Ukrainy, Dnia Berdyczowa, ХVІ Dni Polskiej Kultury oraz Dnia Młodzieży rozpoczął się program muzyczny „Ukraina i Polska – rodzina europejska!” z udziałem artystów, organizacji artystycznych z Berdyczowa i polonijnego zespołu „Podolski Kwiat” z Koziatynia.

W międzynarodowym konkursie piękności „Słowiańska uroda-2015” zwyciężyła Tetiana Bondar, która została uhonorowana tytułem Miss Piękności.

O 22.00 licznie zebrana na placu centralnym Berdyczowa publiczność z ogromnym entuzjazmem i radością witała utalentowanych muzyków i wykonawców z Polski. Goście i gospodarze uroczystości śpiewali i tańczyli na placu do północy.

Jerzy Sokalski
prezes „Polskiego Radia Berdyczów”
Tekst ukazał się w nr 13 (233) 17 lipca – 13 sierpnia 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X