Polskie media na Wschodzie – Ukraina

Polskie media na Wschodzie – Ukraina

„W polityce wsparcia dla środowisk polskich poza granicami priorytetem powinien być Wschód, zaś podstawą pomocy dla mediów na Wschodzie powinno być stworzenie wieloletniego i stabilnego systemu ich finansowania”.

Takie konkluzje, między innymi, zostały zawarte w dokumencie końcowym dwudniowej konferencji zorganizowanej przez Senat RP w dniach 7-8 maja 2013 roku, z udziałem przedstawicieli mediów polskich na Ukrainie. W szczególny sposób podkreślono też, że w tym roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno znaleźć co najmniej 1 mln zł na ratowanie mediów na Wschodzie zagrożonych likwidacją.

Konferencja została zorganizowana z myślą o dziennikarzach polskojęzycznych mediów na Ukrainie. Wzięli w niej udział: przedstawiciele polskich mediów na Ukrainie, senatorowie, posłowie, eksperci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawiciele mediów, instytucji oraz organizacji pozarządowych.

Dwudniowa konferencja była wspólną inicjatywą senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Fundacji Wolność i Demokracja zorganizowaną przy współpracy ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Obecni na konferencji przedstawiciele polskich mediów na Ukrainie mówili o zapaści tych mediów, o chaosie związanym ze zmianą finansowania pomocy dla Polonii i Polaków poza granicami. Podkreślali, że obecnie nie znają kryteriów, na jakich udzielana jest pomoc i nie wiedzą do kogo mają się o nią zwracać.

W trakcie całej konferencji przewijał się postulat zmiany sposobu finansowania mediów na Wschodzie. Ażeby jakiś tytuł utrzymał się konieczna jest dłuższa niż rok perspektywa finansowa, co rozumieją wydawcy i redaktorzy. Pod adresem Ministerstwa Spraw Zagranicznych padały pytania, jak zamierza zmienić sposób finansowania polskich mediów na Wschodzie, ale pozostały one, póki co, bez odpowiedzi. 

Przedstawiciele mediów polskich na Ukrainie (Fot. Maria Basza)

– Dopóki Senat dysponował pieniędzmi na opiekę nad Polonią i Polakami za Granicą starał się, by polskie media na Wschodzie otrzymywały wsparcie stałe i przemyślane – mówił marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Dodał też, że Senat docenia rolę tych mediów w budowaniu tożsamości narodowej i kreowaniu polskich elit. Marszałek przypomniał, że Senat w latach 2010 – 2011 przeznaczał po 8,5 – 9 mln zł na polskie media poza granicami, z tego na wsparcie mediów na Ukrainie przeznaczano ponad 3 mln zł. Podkreślił, że wypracowany został model wsparcia za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Bogdan Borusewicz zapewnił, że Senat zainteresowany jest sytuacją polskich mediów na Wschodzie i dlatego z uwagą przypatruje się poczynaniom Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które przejęło finanse na wspieranie Polonii i Polaków poza granicami. W 2013 r. MSZ na ten cel przeznaczyło 1,9 mln zł

W ocenie Michała Dworczyka z Fundacji „Wolność i Demokracja” polskie media na Wschodzie borykają się przede wszystkim z problemami finansowymi, brakiem stabilnych rozwiązań i komunikacji. Zdaniem Michała Dworczyka tym problemom mogą zaradzić jasne zasady i priorytety MSZ sformułowane w odniesieniu do tych mediów, wypracowanie stabilnej i długofalowej polityki wobec mediów polskich na Wschodzie, partnerskie relacje i wykorzystanie dorobku współpracy organizacji pozarządowych z Senatem, a także odbudowa nadwerężonego zaufania oraz transparentność zasad przyznawania pomocy.

Senator Łukasz Abgarowicz, analizując sytuację społeczności polskiej na Ukrainie podkreślił, że w wielu regionach Ukrainy przyznanie się do polskich korzeni może być barierą w robieniu kariery, na przykład można mieć trudności z awansowaniem w administracji. „Choć Polska jest postrzegana jako kraj sukcesu, to Polacy z Ukrainy nie są częścią tego obrazu” – powiedział senator.

Źródło: senat.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X