Polskie doświadczenia samorządowe dla Ukrainy

Polskie doświadczenia samorządowe dla Ukrainy

22 kwietnia br. we Lwowie miało miejsce seminarium „Polskie doświadczenia decentralizacji władzy.

Jaką drogę wybierze Ukraina”. Impreza została zorganizowana wspólnie przez Lwowska Radę Obwodową i Sejmik Województwa Podkarpackiego. Seminarium przebiegało w ramach uniwersytetu współpracy transgranicznej, zapoczątkowanego podczas corocznych Festiwali Partnerstwa, organizowanych przez Konsulat Generalny RP we Lwowie. Rozpoczęcie seminarium zbiegło się z dwudniową konferencją w Czernihowie na Ukrainie na temat ukraińskich reform decentralizacyjnych, w której uczestniczyli wiceszefowie resortów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i przedstawiciele władz ukraińskich.

Oba te spotkania – lwowskie i czernihowskie – poświęcone były tej samej tematyce: decentralizacji władzy. „Decentralizacja władzy i rozwój samorządów lokalnych to szansa na wzmocnienie Ukrainy – powiedział w Kijowie po konferencji wiceminister spraw zagranicznych RP Konrad Pawlik. – Grupa V4 ma stosunkowo świeże doświadczenia w sprawie decentralizacji. Wyszła z podobnego systemu zarządzania państwem i mamy w tej dziedzinie doskonałych ekspertów – zaznaczył wiceminister Pawlik. Jak przebiegała reforma administracyjna w woj. podkarpackim i jakich pomyłek należy się ustrzec mówiono we Lwowie. Na seminarium zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych obw. lwowskiego. Wśród obecnych na sali byli: Oleg Syniutka, przewodniczący Administracji Obwodowej, Petro Kołodij, przewodniczący Rady Obwodowej, Bogdan Romaniuk, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Rafał Polak, dyr. kancelarii Sejmiku, Jolanta Tendecka, wicedyrektor działu administracyjnego urzędu wojewódzkiego, Robert Godek, starosta strzyżowski, Eugeniusz Gałek, wójt gminy Cmolas. Stronę polską reprezentowały osoby, które mają doświadczenie w wprowadzaniu i realizacji reformy i najlepsze wyniki w jej funkcjonowaniu na różnych szczeblach – czyli mogą podzielić się wiedzą praktyczną. Konsulat Generalny RP we Lwowie reprezentowali konsul generalny Jarosław Drozd i konsul Marcin Zieniewicz. Obradom przysłuchiwali się też przedstawiciele władz obwodowych z Zakarpacia i Iwano-Frankiwska.

(Fot. Krzysztof Szymański)

Otwierając obrady seminarium, Petro Kołodij zaznaczył, że przyszłość Ukrainy zależy od przebiegu reform. „Władze obwodowe mają zamiar zwrócić się do władz centralnych w Kijowie z inicjatywą wprowadzenia w naszym obwodzie projektu pilotażowego reformy administracyjnej i decentralizacji. Nie możemy zwlekać. Powinniśmy wykonywać te wymagania, które postawiła przed nami Rewolucja Godności. Niestety do dziś mamy system administracyjny, wzorowany na starym systemie sowieckim. Polska ma tę reformę za sobą i ma duże doświadczenie. Mamy na czym się wzorować. Dziękujemy im za to, że chcą się z nami tym doświadczeniem podzielić”.

Konsul generalny Jarosław Drozd podkreślił, że dla niego, jako przedstawiciela władz centralnych ważne jest, że rozwijają się bezpośrednie kontakty na szczeblach międzywojewódzkich. Jest to bardzo ważne. „Cieszę się, że te inicjatywy, zapoczątkowane na Forum Partnerstwa, rozwijają się i uzyskują nowe formy. Nie oczekując decyzji Kijowa czy Warszawy powinniśmy te kontakty rozwijać i wymieniać się doświadczeniami. Te rozmowy mogą być bardziej konkretne, bo uczestniczą w nich osoby najbardziej zainteresowane. Polska ma bogate doświadczenia. Nie wszystko przebiegało tak jak byśmy chcieli. Tymi doświadczeniami powinniśmy się dzielić: i naszymi osiągnięciami, i naszymi pomyłkami. Placówka dyplomatyczna będzie ze swej strony wszechstronnie sprzyjać dalszemu rozwojowi tych kontaktów”.

Jak podkreślił pierwszy z prelegentów, Rafał Polak: „Reforma administracyjna jest reformą trudną, ale konieczną na drodze dalszego rozwoju Ukrainy. Dobrze funkcjonujący samorząd to podstawa dobrze funkcjonującego społeczeństwa obywatelskiego, które przez działania samorządu czuje się odpowiedzialne za losy swej małej ojczyzny, a przez to za losy całego kraju. Polska ma bogate doświadczenia, a takie spotkania będą kolejnym krokiem współpracy i tworzenia nowoczesnej administracji na Ukrainie”.
Wynikiem tego seminarium jest rezolucja, dotycząca koniecznych zmian administrowania i decentralizacji władzy, którą przyjęto podczas kolejnej sesji Lwowskiej Rady Obwodowej przesłana zostanie do Kijowa, jako inicjatywa oddolna koniecznych zmian.

Krzysztof Szymański
Tekst ukazał się w nr 9 (229) 15-28 maja 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X