Polska dokształca elitę Ukrainy

W dniach 18-19 listopada w hotelu „Dnister” oraz na Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki we Lwowie odbyła się X Ogólnoukraińska Konferencja absolwentów polskich programów stypendialnych.

– Jest to inicjatywa Ambasady RP w Ukrainie, inicjatywa cykliczna, która po raz pierwszy została zorganizowana 10 lat temu, w roku Jerzego Giedroycia – powiedziała dla Kuriera Galicyjskiego radca do spraw współpracy naukowo-oświatowej Ambasady RP w Ukrainie Emilia Jasiuk. – W tym samym roku ruszyła inna cykliczna impreza – Konkurs im. Giedroycia, którego 10 edycja również odbędzie się w tym roku. Dzisiejsze wydarzenie jest dwudniowe, które ma za zadanie integrację środowiska ukraińskich absolwentów polskich programów stypendialnych i jego założeniem jest zaprezentowanie najlepszych dokonań ukraińskich absolwentów, którzy po powrocie z programów stypendialnych zrealizowali konkretne projekty w najróżniejszych dziedzinach. Często są to projekty współrealizowane z partnerami polskimi, bardzo ważne dla wzajemnych relacji, dla zacieśnienia kontaktów między społeczeństwami, dla zacieśnienia kontaktów między środowiskami w określonych specjalnościach.

Są to przede wszystkim ludzie, którzy znają bardzo dobrze język polski. Mamy do czynienia z tłumaczami języka polskiego na ukraiński. Mamy do czynienia z artystami, z muzykami, z malarzami, którzy rozwijali swój warsztat w oparciu między innymi o udział w programie Gaude Polonia. Mamy do czynienia z politologami, którzy uczestniczyli w różnych programach Studium Europy Wschodniej, jak również są z nami obecni młodzi ludzie z Programu Banacha, którzy mogli za darmo studiować przez kolejne lata w Polsce na polskich uczelniach, które sami wybrali. A to dlatego mogli studiować, że okazali się najlepsi.

– To jest zjazd ogólnoukraiński. Dotyczy absolwentów programów stypendialnych z całej Ukrainy. Zjazdy, które są organizowane przez Ambasadę RP, odbywają się w tych miejscach, gdzie może być największe skupisko naszych stypendystów. Więc organizujemy spotkania najczęściej we Lwowie, ale również w Kijowie. W następnym roku prawdopodobnie odbędzie się kolejne spotkanie w Kijowie, ponieważ dwa ostatnie, to obecne i poprzednie, było we Lwowie – powiedziała Emilia Jasiuk.

Konsul RP we Lwowie Marian Orlikowski zauważył, że absolwenci byli w Polsce na programach stypendialnych, które nazywane są przez wiele osób elitarnymi. – Elitarnymi w tym sensie, że zarówno programy im. Kirklanda, Gaude Polonia mają w trakcie stypendiów do czynienia z przedstawicielami polskiej elity kulturalnej i politycznej – zaznaczył.

{gallery}gallery/2016/czawaga_zjazd_absolwentow{/gallery}

Natalia Wełyczko przyjechała z Winnicy, gzie jest zaangażowana w organizacji społecznej Podolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Cieszy się z wiedzy otrzymanej w czasie pobytu w Warszawie na programie Kirklanda w latach 2012-2013.

– W Winnicy zorganizowaliśmy Polsko-Ukraińską Platformę Dyskusyjną – powiedziała. – Zapraszamy absolwentów polskich programów stypendialnych, którzy dzielą się wiedzą i doświadczeniem otrzymanym w Polsce. Prowadzimy dyskusje z działaczami społecznymi, studentami, dziennikarzami na temat co można dobrego uczynić na Ukrainie w tej czy innej dziedzinie, od kultury do ekonomiki.

Wiedza zdobyta w ciągu roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie bardzo przydała się młodemu prawnikowi ze Lwowa Wasylowi Franczukowi w napisaniu doktoratu, który już obronił.

Maria Wasyłyszyn, asystent katedry pedagogiki ogólnej i socjalnej na Uniwersytecie Narodowym Iwana Franki we Lwowie przed obroną doktoratu potrzebowała praktykowania za granicą. Jest bardzo zadowolona z dziesięciomiesięcznego pobytu w Polsce w ramach programu Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Wiktor Chadżynów ze Lwowa obecnie jest realizatorem wielu projektów artystycznych w Polsce i na Ukrainie w zakresie malarstwa i papieru czerpanego.

Ulana Fedyszyn po magisterce na wydziale stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Narodowym Iwana Franki we Lwowie zaczęła tam swój doktorat i dostała się na stypendium dla młodych naukowców Rządu Polskiego.

– Bardzo się z tego cieszę, bo uczestnictwo w tym stypendium dało mi dużo-dużo możliwości – powiedziała. – Kontynuowałam pisanie swojej pracy w Polsce. Otworzyło się nowe widzenie na nią i myślę, że to tylko początek.

Po wspaniałym koncercie muzyki organowej na sali Muzeum Historii Religii we Lwowie wzruszona wykonawczyni Ołena Czernikowa z Kijowa powiedziała, że dzięki stypendium dowiedziała się o swoich korzeniach polskich. O stypendiach w Polsce usłyszała od swojej koleżanki, kompozytorki. Jednak nie znała języka polskiego oraz nie miała żadnych kontaktów z Polakami. Otrzymała propozycję z Instytutu Polskiego w Kijowie.

– Byłam zachwycona Nowowiejskim – wspomina. – Grałam jego „Pasterkę na Wawelu” i moim marzeniem było zobaczyć Kraków, jak ten Wawel wygląda. Taka okazja przydarzyła się w drodze z Wrocławia. Akurat na Boże Narodzenie. Wszystko tam było zamknięte i mgła tajemnicza. Przez rok bywałam w Krakowie jako stypendystka.

Przez dwa dni stypendyści prezentowali swoje osiągnięcia. Na zakończenie konferencji głos zabrali przedstawiciele polskich programów stypendialnych BUWIWM, Gaude Polonia, im. Lane`a Kirklanda PAFW, Fundacji Liderzy Przemian, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

– Zorganizowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego program Gaude Polonia powstał w 2003 roku i do chwili obecnej działa bez żadnych problemów. Jest to jedyny program stypendialny, z którego można korzystać wielokrotnie – powiedziała Bogumiła Berdychowska. – W ramach tego programu od samego początku skorzystało z niego prawie 480 osób, z czego 360 to są artyści, twórcy z Ukrainy. Jest to jeden z nielicznych programów nieedukacyjnych. Osoba, która o niego się stara, musi się wykazać m.in. dorobkiem twórczym bądź artystycznym.

Konstanty Czawaga

{gallery}gallery/2016/czawaga_2stypendysci{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X