Polska dla wszystkich

Polska dla wszystkich

W dniu 17 października br. w ponad 40 miejscach w Polsce realizowane były inicjatywy na rzecz promocji dialogu międzykulturowego i tolerancji w ramach akcji „POLSKA DLA WSZYSTKICH”.

Jak zaznaczyli organizatorzy kampanii: „W Polsce na przestrzeni wieków spotykały się różne kultury, religie i grupy etniczne – wszystkie one, współistniejąc ze sobą przez stulecia, także wtedy, gdy nie istniało państwo polskie, stworzyły niezwykłe, bogate dziedzictwo naszej wspólnej ojczyzny. Są one częścią polskiej historii i współczesności. Szacunek dla tego dziedzictwa i jego ochrona są naszym obowiązkiem (…) Polska nie jest tylko dla etnicznych Polaków, jest w niej dość miejsca dla wszystkich, którzy są z Polską i polskością historycznie związani.”

W celu zwrócenia uwagi na coraz liczniejszą obecność na Podkarpaciu studentów zza wschodniej granicy, zwłaszcza osób, których korzenie związane są z Polską, w organizację przedsięwzięcia włączyli się również zagraniczni studenci WSIiZ działający w Kole Naukowym Forum Inicjatyw Europejskich, którzy spotkali się z najmłodszymi mieszkańcami Rzeszowa.

Jak podkreśla inicjatorka rzeszowskiego przedsięwzięcia, Ewa Nowak-Koprowicz: „Spotkanie zatytułowane: Rzeszów – nasze miasto, służyło rozmowie o tym co oznacza bycie cudzoziemcem oraz co należy zrobić by obcokrajowcy przybywający do Rzeszowa i stali mieszańcy, związani z  Rzeszowem od wielu lat mogli czuć się dobrze przebywając obok siebie. Umożliwiło przysłowiowe wejście w skórę drugiej strony.” Projekt wykonano w ramach Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych POLSKA DLA WSZYSTKICH.

 

Fot. poznan.plDzięki przychylności filii nr 7 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie uczniowie trzeciej klasy z Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 mieli możliwość spotkania, wzajemnego poznania się z Anastasiyą Horoschkevych i Aliną Sakharuk, ukraińskimi studentkami kierunku stosunki międzynarodowe WSIiZ. Studentki opowiedziały o sobie, swoich odczuciach (nadziejach i lękach) związanych zamieszkaniem w Rzeszowie. W relacjach studentek dzieci odnajdywały część swoich doświadczeń z wakacji spędzanych zagranicą, gdy wokół siebie słyszały języki, których nie znają lub dopiero się uczą. Z dużym zainteresowaniem spotkała się scenka odegrana przez Anastasiyę i Alinę w języku ukraińskim, podczas której przedstawiły sytuację rozmowy mamy z córką oraz informacje o miastach rodzinnych dziewczyn, Tarnopolu i Dubnie.

Uświadomieniu znaczenia pojęć cudzoziemiec/obcokrajowiec, obywatelstwo służyło wprowadzenie w ramach którego dzieci mogły uzupełnić swoją wiedzę oraz zderzyć dotychczasowe informacje z sytuacją rzeczywistego kontaktu z cudzoziemcem mieszkającym w tym samym mieście, co one. Organizatorzy rzeszowskiej akcji mają nadzieję, że za pośrednictwem dzieci, które chętnie dzielą się swoimi przeżyciami z członkami rodziny, również i dorośli zwiększą swoją wiedzę na temat relacji międzykulturowych. Wszystkim mieszkańcom Rzeszowa warto by zapadła w serce sugestia dzieci z Zespołu Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie, które na pytanie jak wesprzeć obcokrajowców przybywających do Rzeszowa, zdecydowanie doradziły wszystkim wiele uśmiechu.

Warto zaznaczyć, że przedsięwzięcie objęte w skali kraju patronatem m.in. Krystyny Szumilas, Ministra Edukacji Narodowej lokalnie wsparli Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Jerzy Krzanowski, Konsul Honorowy Ukrainy w Rzeszowie oraz Dominik Łazarz, Dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie.

Ewa Nowak-Koprowicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X