Intronizacja kopii cudownego obrazu MB Sokalskiej w Sokalu

Intronizacja kopii cudownego obrazu MB Sokalskiej w Sokalu

30 września 2012 r. w Sokalu odbyła się podniosła uroczystość Intronizacji kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Pocieszenia Sokalskiej. Połączono ją z odpustem parafialnym ku czci patrona kościoła św. Michała Archanioła. Uroczystościom przewodniczył Wikariusz Generalny Archidiecezji Lwowskiej Obrządku Łacińskiego ks. Infułat Józef Pawliczek.

Kopię Cudownego Obrazu mieszkańcy Sokala przywitali przy greckokatolickiej cerkwi pw. św. Michała Archanioła a następnie odbyła się procesja do centrum miasta, do kościoła rzymskokatolickiego, gdzie na Wizerunek Matki Bożej oraz pielgrzymów z Hrubieszowa oczekiwało duchowieństwo oraz wierni obu katolickich obrządków.

 

Po wprowadzeniu kopii Obrazu MB Sokalskiej do kościoła odbyło się przekazanie go miejscowej wspólnocie, a następnie odprawiono Mszę św. koncelebrowaną przez Ojców Bernardynów z Hrubieszowa i Ukrainy, a także duchowieństwo rzymsko i greckokatolickie pod przewodnictwem ks. Infułata Józefa Pawliczka. W historycznym powrocie Matki Bożej Pocieszenia do Sokala wzięło udział ponad 100 pielgrzymów z Hrubieszowa, liczni wierni z Sokala, Krystynopola (Czerwonograd), Lwowa oraz innych miejscowości.

Abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski obrządku łacińskiego zwrócił się z prośbą do oo. Bernardynów, aby przy okazji obchodów 10. rocznicy intronizacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie ufundować kopię Obrazu dla niedawno odzyskanego kościoła parafialnego w Sokalu na Ukrainie, gdzie przez kilkaset lat odbierał cześć Obraz Matki Bożej Pocieszenia (1392-1951), w tamtejszym klasztorze bernardynów, obecnie zniszczonym przez pożar.

Początki kultu obrazu Matki Bożej Pocieszenia z Sokala, wzorowanego na Obrazie Jasnogórskim, sięgają 1392 r. W 1724 r. obraz Matki Bożej Sokalskiej, jako jeden z pierwszych w Rzeczypospolitej, został ukoronowany papieskimi koronami. Ze względu na intensywność oraz zasięg kultu Cudownego Obrazu, sokalskie sanktuarium nazywane było „Ruską Częstochową”. Cześć wizerunkowi Maryi oddawali królowie i możnowładcy zarówno katoliccy, uniccy jak i prawosławni, w tym m.in. Bohdan Chmielnicki.

Od końca XVI w., na zaproszenie biskupa chełmskiego Stanisława Gomolińskiego, sokalskim sanktuarium opiekowali się ojcowie bernardyni. Gdy w 1951 r., w ramach tzw. „prostowania granic” Polski z ZSRR, musieli opuścić sanktuarium i klasztor, zabrali ze sobą do Krakowa cudowny wizerunek Matki Bożej. Do Hrubieszowa obraz Matki Bożej Sokalskiej przywieźli w 2002 r., gdy na zaproszenie biskupa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwy objęli w posiadanie kościół pw. św. Stanisława Kostki. Nowe korony oraz suknię dla cudownego Obrazu poświęcił bł. Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2002 r.

www.hrubieszow.bernardyni.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X