Politycy PiS rozmawiali w Warszawie z ukraińskimi parlamentarzystami z opozycji

Politycy PiS rozmawiali w Warszawie z ukraińskimi parlamentarzystami z opozycji

– Opozycyjni parlamentarzyści z Ukrainy w poniedziałek spotkali się z kierownictwem PiS, w tym z szefem partii Jarosławem Kaczyńskim. Politycy PiS zapewnili o poparciu dla integracji Ukrainy z UE. Wystosowali też list do wszystkich ukraińskich parlamentarzystów.

Z prezesem PiS i kierownictwem partii w Warszawie rozmawiali Mykoła Kniażycki, Lidia Kotelak, Stepan Kubiw, Ihor Wasiunyk (wszyscy z partii Batkiwszczyna) oraz Jarosław Dubnewycz (współpracujący z partią Udar). PiS podjęło decyzję o regularnej współpracy z opozycyjnymi partiami Batkiwszczyna i Udar.

Według szefa PiS politycy ukraińscy, z którymi się spotkał „przyjmują najbardziej racjonalne podejście z punktu widzenia Ukrainy, które zakłada, że należy nawiązać do tego, co nas łączyło, a nie do tego, co dzieliło”. „To jest odrzucenie nacjonalizmu przy jednoczesnym podtrzymywaniu patriotyzmu obydwu stron i dobrej tradycji. Symbolem tej tradycji jest Semen Petlura” – zaznaczył w rozmowie z PAP Jarosław Kaczyński.

Szef PiS dodał, że „kwestie, które były najbardziej drastyczne, a więc zbrodnie na Polakach nigdy nie mogą być zapominane”. „Chodzi o to, żeby eksponować także inne elementy naszej przeszłości, a przecież one są. Jest do czego nawiązać (…)Powinniśmy skonstruować coś, co będzie podstawą do współpracy. Ona bardzo by się przysłużyła Polakom i Ukraińcom, mogłaby podnieść oba kraje, jeśli chodzi o ich znaczenie” – podkreślił Kaczyński.

Kaczyński w rozmowie z PAP zaapelował do rządu, aby Polska jako pierwszy kraj ratyfikowała umowę stowarzyszeniową Ukrainy z UE po ewentualnym jej podpisaniu przez władze w Kijowie. „To byłoby dobre, ale stawiam warunek odnoszący się do Julii Tymoszenko. Nie można akceptować sytuacji, w której przywódczyni opozycji siedzi w więzieniu. Zarzuty jej stawiane nie są przekonujące” – powiedział.

Kaczyński relacjonował, że pytał ukraińskich parlamentarzystów o możliwość uwolnienia Julii Tymoszenko. „Tu niestety nie otrzymałem optymistycznych informacji” – powiedział.

„Drodzy przyjaciele, parlamentarzyści Ukrainy. Dla znacznej części, nastawionych patriotycznie elit politycznych Polski i Ukrainy, strategiczne partnerstwo naszych krajów jest najlepszą rękojmią niepodległości i zabezpieczeniem przed upadkiem naszych ojczyzn” – napisali posłowie i senatorowie PiS w liście do ukraińskich parlamentarzystów, do którego dotarła PAP.

Podkreślili, że partnerstwo polsko-ukraińskie ma długą tradycję, dlatego jest niezrozumiałe, że „przekonaniu o konieczności tego partnerstwa nie towarzyszy odpowiednia polityka historyczna, promująca to, co w historii zbliża nasze narody”. „Tego, co złe w naszej wzajemnej historii nie możemy niestety zmienić, ocen moralnych nie można podporządkowywać bieżącej polityce, ale równie niedopuszczalne jest zapominanie o naszych wspólnych bohaterach” – ocenili.

W liście politycy PiS podkreślili, że w wojnie z sowiecką Rosją z 1920 roku żołnierze ukraińscy walczyli ramię w ramię z polskimi. „Niestety wyczerpanie wojną nie pozwoliło państwu polskiemu na realizację sojuszniczych zobowiązań wobec Ukrainy. Wasza ojczyzna na ponad pół wieku znalazła się pod sowiecką okupacją. Mamy więc świadomość, że dla was ocena tych wydarzeń jest dużo bardziej tragiczna” – napisali.

„Wspólne upamiętnienie żołnierzy z wojny 1920 roku oprócz moralnego ma także swój wymiar polityczny – jest wyraźnym znakiem, że my – współcześni politycy, mimo różnic w ocenach wydarzeń historycznych potrafimy odnaleźć w przeszłości to, co nas łączyło i wciąż łączy. Dlatego chcemy państwa zapewnić, że nasza formacja polityczna – Prawo i Sprawiedliwość – w pełni popiera dążenie narodu ukraińskiego do integracji ze strukturami zachodu” – zadeklarowali politycy PiS.

Zarówno Bruksela, jak i Kijów liczą, że umowa stowarzyszeniowa Ukraina-UE zostanie podpisana na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. W środę ukraiński rząd zatwierdził tekst tego dokumentu i skierował go do akceptacji przez prezydenta.

Unia Europejska chce, by przed zawarciem umowy o stowarzyszeniu Ukraina zreformowała, bądź zapoczątkowała reformy swego prawa tak, by odpowiadały one normom stosowanym w państwach unijnych. Bruksela domaga się także uwolnienia Tymoszenko.

Politycy PiS i ukraińscy parlamentarzyści wspólnie złożyli także wiązanki na grobie gen. Marka Bezruczki na Cmentarzu Prawosławnym na warszawskiej Woli. Bezruczko m.in. dowodził w 1920 roku obroną Zamościa przed Armią Czerwoną.

Źródło: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X