Podsumowanie realizacji projektu „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” fot. Aleksander Kuśnierz

Podsumowanie realizacji projektu „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”

Do Lwowa w dniach 8–9 grudnia zjechali się nauczycie, przedstawiciele szkól i placówek oświatowych na Ukrainie uczestniczących w projekcie „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”. Konferencja oświatowa między innymi miała na celu tegoroczne podsumowanie projektu Fundacji Wolność i Demokracja.

Konferencja rozpoczęła się odśpiewaniem Roty Marii Konopnickiej, o której historii opowiedziała dr Joanna Lekan-Mrzewka z Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Prezes Fundacji WiD Robert Czyżewski wygłosił referat na temat Niepodległa Polska 1914–1920. Następnie odbyły się wykłady o literaturze polskiej, o kolejnym tomie podręcznika „Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz ty”. Warsztaty coachingowe poprowadzili Andrzej Pery i Zofia Domaradzka-Grochowalska. Ważnym punktem konferencji była prezentacja efektów realizacji projektu „Innowacyjne Centra Aktywności Lokalnej”. Na uroczystej gali wręczono medale z okazji stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Prezes Fundacji Wolność i Demokracja Robert Czyżewski powiedział:

– Podsumowując ten rok programu można by dużo mówić na temat klasycznie szkolnych sukcesów naszych beneficjentów, ale chciałbym się skupić na dwóch innych dziedzinach. Po pierwsze, należy pamiętać że polska szkoła – nie tylko szkoła stacjonarna, ale i sobotnio-niedzielna – jest właściwie taką polską wyspą na Ukrainie i dzisiaj możemy powiedzieć, że ta sieć polskiego szkolnictwa na Ukrainie jest właściwie siecią polskości. Najbardziej pewnie działającymi placówkami szeroko rozumianymi jest ta setka szkół sobotnio-niedzielnych ze szkołami stacjonarnymi na czele, które są rozrzucone na całym terenie Ukrainy. Te placówki oświatowe zapewniają kontynuacje typowych polskich działań jak polskie święta. W wielu miejscach, gdyby nie szkoły, to tych imprez nie byłoby. Jest też druga dziedzina, trzeba pamiętać, że do tego polskiego szkolnictwa uczęszczają też Ukraińcy i te szkoły są też taką arką przewożącą ludzi pomiędzy dwoma kulturami – kulturą ukraińską i kulturą polską. Zważywszy ilu Ukraińców chce dzisiaj w Polsce pracować, to ta działalność polskich szkół jest chyba niedoceniana, bo my wspomagając te szkoły, wspomagamy nie tylko Polaków, którzy do tych szkół chodzą. Jest też druga gałąź ich działania – przysposabianie ukraińskiej młodzieży do tego, żeby mogła przyjechać i pracować w Polsce i budować nasz polski dobrobyt. Myślę, że jest to działalność bardzo ważna i to powinno wybrzmieć, szkoły również na tym polu pracują.

{youtube}QssHbiiOO1k{/youtube}

Sekretarz Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Luboniewicz mówiła:

– Już po raz piąty spotykamy się we Lwowie, podsumowując nasz duży projekt oświatowy „Biało czerwone ABC”. Obecni są nauczyciele, dyrektorzy szkół z polskim językiem nauczania, prezesi, którzy prowadzą szkoły sobotnio-niedzielne, a więc beneficjenci, z którymi współpracujemy na co dzień już od ponad pięciu lat. Spotykamy się po to, aby przeanalizować to, co zrobiliśmy, jakie wyniki udało się nam wspólnie osiągnąć, ale też by móc postawić sobie cele i zadania na przyszły rok. Obecnie wspieramy prawie 150 podmiotów na Ukrainie, jest to ponad 15 tysięcy uczniów z całej Ukrainy, którzy na co dzień bezpośrednio uczą się języka polskiego czy też przedmiotów ojczystych.

dr Joanna Lekan-Mrzewka, KUL, powiedziała:

– Dzisiaj chciałam opowiedzieć nauczycielom o zaangażowaniu polskiej pisarki Marii Konopnickiej, której Rotę odśpiewaliśmy. Rota – utwór, który pretendował do miana hymnu, też ma swoją konkretną, bolesną historię. Wskazuje na opór Marii Konopnickiej wobec germanizacji. Chciałam opowiedzieć o niej, osobie, która była związana ze Lwowem, przyjeżdżała do Lwowa, pisała stąd listy, przebywała również w Brzuchowicach pod Lwowem i w pewnym momencie spotkała się z Władysławem Bełzą. Maria Konopnicka zaangażowała się w przygotowanie projektu dotyczącego ziem polskich i mówiła o historii Polski XVIII wieku. Czytała historię Polski za pomocą mapy, gdzie miejsca geograficzne wiązały się z pamięcią historyczną, z pamięcią narodową.

Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji projektu „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Aleksander Kuśnierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X