Podnoszenie kompetencji poprzez szkolenia

Fundacja Wolność i Demokracja zaprosiła 10-osobową grupę członków Katolickiego UTW we Lwowie do udziału w projekcie „Liderskie Centrum Szkolenia profesjonalizacji polskich organizacji działających na Ukrainie”.

Z naszego UTW uczestniczyło w nim osiem osób. Dzięki szkoleniu prezesi organizacji polskich skorzystali z możliwości podniesienia swoich kompetencji w zarządzaniu zespołem, z nauki efektywnej realizacji projektów, fundraisingu, księgowości, promocji w internecie i media.

Projekt zakładał dwa szkolenia: pierwsze dwudniowe w terminie 24–26.06.2019 w Winnicy, drugie 23–27.08.2019 w Iwano-Frankiwsku.

Na szkolenia zaproszono prawie wszystkie polskie organizacje z Ukrainy: z Kijowa, Białej Cerkwi, Równego. Tarnopola, Winnicy, Kropiwnyckiego, Dnipra, Iwano-Frankiwska oraz Katolicki UTW ze Lwowa i inne organizacje. Projekt dawał niepowtarzalną szansę na podniesienie poziomu działania organizacji i poprawienie jakości działania zespołu.

{gallery}gallery/2019/kutw{/gallery}

Zajęcia prowadzili świetni wykładowcy, trenerzy oraz uczestnicy z Ukrainy. To było ciekawe, pouczające szkolenie, omawiano tematy bardzo ważne w naszej działalności, zapoznaliśmy się z mądrymi wykładowcami i trenerami, co pomogło stworzyć silny zespół, pomocny w aktywnym rozwijaniu umiejętności, komunikowaniu się, pisaniu wniosków.

Wszyscy mieli dostęp do komputera, zaś członek Katolickiego UTW dr med. Irena Kurhanowa uczestniczyła w grupie medialnej i będzie zajmować się kontaktami Katolickiego UTW z innymi polskimi organizacjami.

Pragnę w imieniu naszej grupy serdecznie podziękować Fundacji „Wolność i Demokracja” za zaproszenie oraz wolontariuszom i pracownikom z Polskiego Domu w Iwano-Frankiwsku, którzy zapewnili nam opiekę, wyżywienie i zakwaterowanie.

W niedzielę z całą grupą i trenerami uczestniczyliśmy w kościele we Mszy św., a w ostatnim dniu szkoleń zwiedziliśmy centrum miasta.

Jeszcze raz serdecznie dziękuje wszystkim organizatorom, wykładowcom, trenerom, Fundacji „Wolność i Demokracja” za ciekawy, pouczający i mile spędzony czas.

Władysław Ścinski
prezes KUTW
Tekst ukazał się w nr 18 (334), 30 września – 14 października 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X