Płock pamięta o lwowskich kombatantach

Płock pamięta o lwowskich kombatantach

W gmachu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie nauczyciele i uczniowie z Płocka wręczyli lwowskim kombatantom paczki Wielkanocne. Wspólnie z młodzieżą ze Lwowa wysłuchali wykładu Jacka Pawłowicza o rotmistrzu Witoldzie Pileckim.

Konsul Marian Orlikowski odczytał list z życzeniami od kierownika urzędu ds. kombatantów i osób represjonowanych Jana Stanisława Ciechanowskiego z okazji 103. urodzin Teodora Furty. Jubilat otrzymał medal z napisem „Polska swojemu obrońcy”, który w imieniu warszawskiego środowiska kombatantów wręczył prezes Stowarzyszenia „Wolność i Niezawisłość” Waldemar Kruszyński.

103-letni Teodor Furta z entuzjazmem odpowiedział: „Jestem stary, ale jary”. Recytował też wiersz „Wyleć, wyleć orle biały…”.

Jacek Pawłowicz opowiedział o związku Płocka ze Lwowem. – To właśnie płockie dzieci wyszły na odsiecz, kiedy ginęły lwowskie orlęta. Wielu z nich nie wróciło – wyjaśnił pracownik IPN, dodając – W Płocku również pochowano troje lwowskich orląt rodzeństwa Grabskich, którzy tutaj zginęli walcząc o polski Lwów. Ich ojciec ekshumował ciała i przewiózł do Płocka.

Za zasługi przed Ojczyzną medalami „Pro Patria” zostali nagrodzeni nauczyciele z Płocka Zofia Sarnecka i Paweł Felczak, który z powodu choroby nie przyjechał do Lwowa.

Prezes Organizacji Kombatantów i Osób Represjonowanych Władysław Maławski podziękował nauczycielom i młodzieży z Płocka za pamięć o kombatantach i paczki na święta Wielkanocne.

Na zakończenie dla lwowskiej i płockiej młodzieży Jacek Pawłowicz opowiedział o rotmistrzu Witoldzie Pileckim – żołnierzu, działaczu samorządowym, człowieku, który oddał życie za wierność przysiędze. W swoim wykładzie pracownik IPN mówił o przewrotnym losie jaki spotkał tego żołnierza niezłomnego i ostatniego ułana Rzeczypospolitej jak go nazywają.

– Witold Pilecki jest człowiekiem, który dla nas wszystkich powinien być wzorem dla naśladowania. Możemy być dumni, że znany angielski profesor Michael Funt nazwał go jednym z sześciu najodważniejszych ludzi europejskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej – podsumował Jacek Pawłowicz – Witold Pilecki jest symbolem niezłomnego polskiego patrioty. Człowieka, którego jeśli trzeba było dla Polski walczyć – to walczył, jeżeli trzeba było pracować – to pracował; a kiedy trzeba było oddać życie, to też tę cenę zapłacił.

Eugeniusz Sało

 

Obejrzyj galerię:

Spotkanie kombatantów i młodzieży w konsulacie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X