Plan współpracy polskiej i ukraińskiej straży granicznej

Plan współpracy polskiej i ukraińskiej straży granicznej

W Warszawie odbyła się konferencja z udziałem szefa ukraińskiej Straży Granicznej Mykoły Lytwyna i szefa polskiej Straży Granicznej generała brygady Dominika Tracza. Został podpisany plan współpracy służb granicznych Ukrainy i Polski na lata 2013-2015.

Podczas konferencji uczestnicy dyskutowali o sytuacji na polsko-ukraińskiej granicy oraz o stanie realizacji porozumień zawartych podczas zeszłorocznego spotkania we Lwowie i o perspektywach współpracy.

 

Stwierdzono, iż główne ustalenia były realizowane na odpowiednim poziomie i podkreślono, że ważnym aspektem współpracy jest wspólne bezpieczeństwo granic, wymiany doświadczeń. Uczestnicy zauważli również wzrost ruchu granicznego, w tym tzw. małego ruchu granicznego i ograniczanie nielegalnej działalności na granicy ukraińsko-polskiej.

Mykoła Łytwyn i Dominic Tracz chwalili poziom współpracy w zapewnianiu przepływu pasażerów i bezpieczeństwa ruchu na tzw. „zielonej granicy” w trakcie Mistrzostw Euro 2012. Wzajemne skierowanie oficerów SG do portów lotniczych oraz międzynarodowych i krajowych punktów kontaktowych, przyczyniło się do wzmocnienia bezpieczeństwa granic i pomogło miejscowemu personelowi służb granicznych zarządzać odprawami pasażerskimi, sprawdzaniem dokumentów, oraz zapewniło doradztwo i pomoc. Stwierdzono również, że dzięki podjętym środkom oraz profesjonalizmowi ukraińskiej i polskiej straży granicznej udało się zapewnić nie tylko rytmiczny ruch na przejściach, ale również uniknięto konfliktów na granicy.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat rozwoju infrastruktury na wspólnej granicy i wymiany informacji, a także na temat rozwoju nowych przejść: „Uhryniw – Dołhobyczów” i „Gruszki – Budomeż”. Jednocześnie wyrazili zadowolenie z zawarcia umowy w sprawie ustanowienia międzynarodowego przejścia granicznego dla ruchu drogowego „Niżankowice – Malhovychi”.
Pod koniec spotkania oba kraje podpisały plan współpracy między Strażą Graniczną Ukrainy i Strażą Graniczną Rzeczypospolitej Polskiej na rok 2013, który określa działania priorytetowe dla dalszych perspektyw współpracy.

UNN KIJÓW. 7 grudnia
www.unn.com.ua, www.polukr.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X