Pierwszy jubileusz organizacji „Karmel” w Berdyczowie z archiwum autorki

Pierwszy jubileusz organizacji „Karmel” w Berdyczowie

W sobotę, 21 października odbyło się przepiękne – wydarzenie 10-lecie organizacji charytatywnej „Karmel”, założonej przy klasztorze karmelitów bosych w Berdyczowie. Mieliśmy zaszczyt być zaproszonymi na obchody „Dekady dobra”. Przyjęła nas gościnnie karmelitanka s. Nina, zarządzająca strukturą dzieła. Jak się okazało, jest to dość duża organizacja, która prowadzi różnoraką działalność i mogliśmy o tym dokładnie się dowiedzieć podczas prezentacji jej historii i osiągnięć .

„Karmel” wspiera przede wszystkim młodzież i dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodziny. Obchody 10-lecia odbywały się w Teatrze Muzyczno-Dramatycznym. Gościom zaprezentowano działalność organizacji i historię jej powstania, pokazano centrum fizycznej rehabilitacji, terapii sensorycznej i poradni rodzinnej. W przerwach odbywały się występy artystyczne uczniów i studium teatralnego „Notes de Vita”, którzy zapewnili gościom cudowną atmosferę. Wszystkie osiągnięcia były możliwe dzięki pracy o. Józefa Kucharczyka, s. Niny Tartacznyk i poprzedniego kierownika Lilii Obszti.

Wśród zaproszonych byli obecni: konsul generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński, dyrektor wykonawczy Caritas-Spes Ukraina o. Wiaczesław Hrynewycz SAC z grupą towarzyszącą, burmistrz Berdyczowa Sergiusz Orluk, zastępca burmistrza Ołena Petriwska, dyrektor Centrum Nadania Usług Socjalnych Ludmiła Kołesnyk, o. karmelita Witalij Kozak, kustosz sanktuarium oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Pomimo ciągłych alarmów i wyjazdu wielu rodzin polskich nadal działa świetlica dla dzieci, szkółka języka polskiego, zespół taneczny oraz teatralny „Notes de Vita”, są też psycholodzy oraz osoby zajmujące się fachowo dziećmi z niepełnosprawnością. Po koncercie, w sanktuarium Matki Bożej Berdyczowskiej została odprawiona msza św. dziękczynna. Następnie wszyscy udali się na zwiedzanie pomieszczeń ”Karmelu”. Są to poradnia rodzinna, sala zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, sala zajęć tanecznych oraz teatralna dla uczniów ośrodka. Aby cała organizacja sprawnie działała, poświęca dla niej na co dzień swój czas i pracę wielu wolontariuszy.

Podczas obchodów nie zabrakło słów wdzięczności dla wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju organizacji „Karmel”. Było nam bezmiernie miło, że podczas obchodów Stowarzyszenie Odra-Niemen zostało wyróżnione i otrzymało dyplom za wsparcie, pomoc oraz wspólne inicjatywy. Przykładem jest sfinansowanie w zeszłym roku z kosztów regrantingowych, nadanych ze środków KPRM, remontu sali tanecznej dla zespołu dziecięcego przy organizacji. Stowarzyszenie Odra-Niemen już od dłuższego czasu odwiedza organizację z darami dla podopiecznych oraz jej członków. My również wyjechaliśmy ze Lwowa z darami, które zostaną przekazane rodzinom wielodzietnym i potrzebującym. Cieszymy się naszą przyjaźnią z „Karmelem”, życzymy jej pracownikom i członkom nowych natchnień oraz wielu lat owocnej pracy.

Krystyna Frołowa-Fadejczuk
wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Odra-Niemen,
odpowiedzialna za kierowanie współpracą ze środowiskami polonijnymi na Ukrainie

Tekst ukazał się w nr 20 (432), 31 października – 16 listopada 2023

X