Pałac Skrzyńskich-Czartoryskich w Żurawnie zostanie odnowiony Pałac Skrzyńskich-Czartoryskich w Żurawnie, obecny stan (fot. wikipedia.org)

Pałac Skrzyńskich-Czartoryskich w Żurawnie zostanie odnowiony

W Żurawnie, 80 kilometrów od Lwowa, zostanie odrestaurowany pałac Skrzyńskich-Czartoryskich. Będzie tam działać Centrum Rehabilitacji Społecznej Dzieci i pierwszy na Ukrainie Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Wojny „Hope for Kids”. Całkowity koszt renowacji to 3 miliony dolarów.

Przedstawiciele władz obwodu lwowskiego i Fundacja Charytatywna „HopeUA” podpisały memorandum o współpracy, które przewiduje prace restauratorskie i naprawcze zabytku.

Fundacja „HopeUA” zajmuje się rehabilitacją dzieci, które podczas wojny stały się ofiarami lub świadkami przemocy oraz ucierpiały na skutek stresu pourazowego.

Pałac w Żurawnie, widok od strony parku, 1938 r. (fot. polish-spirit.tumblr.com)

Odnowiony zostanie wystrój zewnętrzny i wewnętrzny pałacu. Najpierw konieczne będzie przeprowadzenie generalnego remontu, a dopiero potem samej renowacji. Środki zostaną pozyskane dzięki wsparciu darczyńców oraz programowi grantowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Rozpoczęcie prac planowane jest na wiosnę 2024 roku.

Pałac w Żurawnie wybudowano na przełomie XVIII-XIX wieku. W 1904 roku budynek spłonął. Po pożarze, w latach 1904-1908 dla Antoniego Skrzyńskiego zbudowano nowy pałac w stylu neorenesansowych rezydencji francuskich. W okresie międzywojennym pałac był własnością rodziny Czartoryskich. W czasach sowieckich w dawnym pałacu urządzono sanatorium przeciwgruźlicze. W 2004 roku pałac doznał znaczących zniszczeń w wyniku pożaru. Obecnie popada w ruinę.

źródło: na podstawie tvoemisto.tv

X