Komisja Europejska zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą Ursula von der Leyen i Wołodymyr Zełenski, Kijów, 4 listopada 2023 r. (fot. Twitter, Ursula von der Leyen)

Komisja Europejska zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą

Komisja Europejska zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Pozytywna decyzja została opublikowana w raporcie dotyczącym postępów w spełnianiu unijnych standardów przez kraje aspirujące do wejścia do Unii Europejskiej. Według przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen Ukraina zrealizowała 90 procent reform oczekiwanych od niej przez Unię Europejską.

– Ukraina ustanowiła przejrzysty system preselekcji sędziów Trybunału Konstytucyjnego i zreformowała organy zarządzające sądownictwem. Poszerzyła swoje osiągnięcia w zakresie dochodzeń i wyroków skazujących w zakresie korupcji na wysokim szczeblu oraz wzmocniła swoje ramy instytucjonalne. Ukraina podjęła pozytywne kroki w ramach szerszych i systemowych wysiłków mających na celu ograniczenie wpływu oligarchów. Kraj ten pokazał także, że jest w stanie poczynić postępy w dostosowywaniu się do dorobku prawnego UE, nawet w czasie wojny – czytamy w oświadczeniu KE.

– Z radością przyjmuję dzisiejsze zalecenie Komisji Europejskiej dotyczące rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą do Unii Europejskiej. To mocny i historyczny krok, który toruje drogę do silniejszej UE, której członkiem jest Ukraina – napisał w sieciach społecznośiowych prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podziękował UE i przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen za wsparcie Ukrainy na drodzę do Europejskiej Wspólnoty.

– Ukraina kontynuuje ścieżkę reform i nie może się doczekać grudniowej decyzji Rady Europejskiej – dodał ukraiński przywódca.

Komisja Europejska zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii także z Mołdawią oraz Bośnią i Hercegowiną. Natomiast Gruzja otrzymała rekomendacje KE o nadaniu statusu kraju kandydującego do Unii.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą przywódcy 27 państw unijnych na szczycie, który jest zaplanowany w Brukseli w połowie grudnia.

źródlo: European Commision/ Twitter, Volodymyr Zelenskyy

X