Pierwsza Stanowa Konwencja Rycerzy Kolumba na Ukrainie

W dniach 10–12 maja w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) odbyła się I Ogólnoukraińska Konwencja Rycerzy Kolumba, którą zainaugurowała Msza św. w kościele Chrystusa Króla pod przewodnictwem arcybiskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego.

Rycerze Kolumba są najliczniejszą organizacją katolików świeckich oddanych służbie Kościołowi, zrzeszającą prawie 2 mln członków na całym świecie. Jest to świecki zakonu katolickich mężczyzn. Doktryna zakonu opiera się na czterech filarach: miłosierdziu (dobroczynności), jedności, braterstwie i patriotyzmie.

– Uczestniczymy w bardzo ważnym wydarzeniu, w historycznym wydarzeniu, ponieważ jest to pierwsza Konwencja stanowa w Ukrainie – powiedział dla Kuriera Szymon Czyszek, przedstawiciel Najwyższego Rycerza z Rady Najwyższej z USA. – Siedem lat temu arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski obrządku łacińskiego i arcybiskup większy Światosław Szewczuk z Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego przystąpili do Rycerzy Kolumba podczas wspólnej uroczystości we Lwowie. Dzisiaj, po siedmiu latach działalności na Ukrainie jest ponad 1300 Rycerzy Kolumba w prawie 30 parafiach, zarówno grekokatolickich, jak i łacińskich. W Stanach Zjednoczonych, gdzie w 1882 roku powstała organizacja Rycerzy Kolumba, mamy wielu członków z różnych obrządków, którzy są w jedności ze Stolicą Apostolską. Dzięki temu bogactwu w różnorodności organizacja może się rozwijać. Szymon Czyszek wyraził nadzieję, że z tego doświadczenia
będzie można skorzystać też na Ukrainie.

W spotkaniu uczestniczył jeden Polak – Leszek Wojciech Waksmundzki, konsultant Najwyższej Rady Rycerzy Kolumba, który dołożył wiele starań, by powstały rady Rycerzy Kolumba we Lwowie, Samborze, Krysowicach oraz w innych miejscowościach na Ukrainie.

Uczestnicy I Ogólnoukraińskiej Konwencji Rycerzy Kolumba w Iwano-Frankiwsku uczestniczyli w nabożeństwach w dwóch obrządkach łacińskim i bizantyjsko-ukraińskim, omówili swą działalność i wybrali swoją władzę na Ukrainie. Jest to jedyna katolicka organizacja w naszym kraju, która zrzesza wiernych Kościoła łacińskiego na Ukrainie i Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego.

– My – Rycerze Kolumba, którzy żyjemy dla Chrystusa, bądźmy takim znakiem, abyśmy za św. Pawłem Apostołem mogli powiedzieć: „Bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem, na koniec odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości” – życzył zebranym arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.

Konstanty Czwaga

Fot. Konstanty Czawaga

{gallery}gallery/2019/konwencja_rycerzy_kolumba_czawaga{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X