79. urodziny Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka

14 maja, w dniu urodzin Wasyla Stefanyka, ukraińskiego poety i polityka, mieszkańcy Iwano-Frankiwśka (d. Stanisławowa) świętowali 79. rocznicę założenia Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego. Podczas Akademii, dedykowanej temu wydarzeniu, tytułem doktora honoris causa zostali odznaczeni: Adolf Juzwenko, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i Wasyl Fersztej, dyrektor Lwowskiej Narodowej Biblioteki Naukowej Ukrainy im. Wasyla Stefanyka.

W uroczystości wzięli udział pracownicy uczelni wyższej, studenci i goście specjalni. Gratulacje z okazji urodzin uniwersytetu złożył również Rafał Wolski, konsul generalny RP we Lwowie.

Podczas akademii przewodniczący Rady Naukowej Ihor Cependa wręczył dyplomy doktora honoris causa Adolfowi Juzwence, dyrektorowi Ossolineum we Wrocławiu i Wasylowi Fersztejowi, dyrektorowi Lwowskiej Biblioteki im. Wasyla Stefanyka.

– To dla mnie wielki zaszczyt, że zostałem odznaczony tytułem honoris causa. Ciężko mi jest ocenić własne osiągnięcia. Uważam, że ten tytuł podkreśla ważność i sukcesy w działalności instytucji, którą reprezetuję – podzielił się wrażeniami dyrektor biblioteki lwowskiej.

{youtube}lMcFIRWu9QQ{/youtube}

Owoce wspólnej działalności biblioteki lwowskiej i wrocławskiej cieszą nagrodzonego doktora Adolfa Juzwenkę.

– W ostatnich kilku latach próbowaliśmy zbiory biblioteki lwowskiej i wrocławskiej połączyć ze sobą nie przemieszczając ich. Więc w dalszym ciągu ta część, która była we Lwowie tam pozostaje. Wrocławskie Ossolineum porozumiało się ze lwowską biblioteką im. Stefanyka i wspólnie skanujemy te zbiory. Przygotowaliśmy już ponad cztery miliony skanów, przybliżamy się do pięciu. Dzięki tej współpracy poprawiły się stosunki nie tylko między Ossolineum we Wrocławiu i Biblioteką Stefanyka we Lwowie. Poprawiły się stosunki polsko-ukraińskie – powiedział Adolf Juzwenko.

– To, co zrobili w ciągu ostatniego dziesięciolecia, świadczy o tym, że nawet w trudnych kwestiach przy mądrym podejściu możemy zrealizować wielkie projekty, które faktycznie chronią naszą wspólną historię i dają możliwość innym ludziom i państwom korzystać z tak wielkiego dorobku kulturowego, który był wypracowany przez stulecia. Wręczenie tego odznaczenia jest też oceną wielkiego wkładu nagrodzonych w rozwój relacji polsko-ukraińskich – zaznaczył Ihor Cependa, rektor Uniwersytetu w Iwano-Frankiwsku.

W trakcie uroczystości rektor uczelni wyższej w d. Stanisławowie wręczył listy gratulacyjne najlepszym wykładowcom i pracownikom uniwersytetu. Podziękowania otrzymali również studenci, którzy zostali zwycięzcami i laureatami międzynarodowych, ukraińskich konkursów i olimpiad.

Karina Wysoczańska

Fot. Leon Tyszczenko

{gallery}gallery/2019/urodziny_uniwersytetu_podkarpackiego{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X