Parafialny wypoczynek dla rodzin z dziećmi fot. Anastazja Trofimczuk

Parafialny wypoczynek dla rodzin z dziećmi

Oprócz półkolonii dla dzieci ważną sprawa jest organizowanie wspólnego wypoczynku dla całych rodzin, na które dzieci mogą przyjechać tylko z rodzicami. Już kolejny rok parafia św. Jana Pawła II we Lwowie przeprowadza wyjazd integracyjny dla parafian w Werchniem Wysokiem, rejon Turka.

Samą ideę i styl parafialnego campu proboszcz ks. Grzegorza Drausa (referenta do spraw ekumenicznych Metropolitalnej Kurii we Lwowie) zaczerpnął od zaprzyjaźnionej parafii ewangelickiej wspólnoty „Skinia” (co oznacza „Namiot spotkania”) z Kijowa. Co roku kilkaset osób wraz ze znajomymi wyjeżdża do różnych wakacyjnych miejscowości na wypoczynek z elementami modlitwy, integracji, formacji.

archiwum parafii św. Jana Pawła II we Lwowie

Idąc za tym godnym naśladowania przykładem, parafianie św. Jana Pawła II, wraz z innymi rodzinami w połowie sierpnia spędzili razem sześć dni, wypełnionych modlitwą i aktywnym wypoczynkiem. Dla dzieci były oddzielne katechezy i zabawy, dorośli słuchali katechez proboszcza: apologetyczne o drogach poznania Boga według św. Tomasza, o małżeństwie („Czego mąż oczekuje od żony i czego żona oczekuje od męża”), na temat chrześcijańskiego wychowania dzieci. Rytm modlitwy wyznaczała codzienna Msza święta i modlitwa brewiarzowa – zawsze śpiewane jutrznia, nieszpory i kompleta z „Brewiarza dla świeckich”. Wyprawy w góry, wyjazd na Zakarpacie do wodospadu, wspólne śpiewy i grillowanie budowało więzy parafialne.

ks. Grzegorz Draus

Tekst ukazał się w nr 16 (428), 31 sierpnia – 14 września 2023

X