Stacjonarne półkolonie dla dzieci we Lwowie z archiwum parafii św. Jana Pawła II we Lwowie

Stacjonarne półkolonie dla dzieci we Lwowie

Dla wielu rodzin stacjonarne, całodzienne półkolonie są idealną propozycją. Trudno jest o wspólny wyjazd, a potrzeba zapewnić wakacje dzieciom, by nie przebywały bez opieki w domach. Chrześcijańskie półkolonie organizowane przez Teatr Emmanuel im. Karola Wojtyły w parafii św. Jana Pawła II we Lwowie charakteryzują się intensywnym programem. Tego lata, zaczynając od połowy czerwca, odbyło się dziesięć pięciodniowych półkolonii, w których wzięło udział łącznie ponad 350 dzieci.

z archiwum parafii św. Jana Pawła II we Lwowie

Parafia troszczyła się, by każdy mógł wziąć udział w półkoloniach, bez względu na sytuację materialną. I tak w półkoloniach mogły uczestniczyć dzieci z rodzin uchodźców wojennych mieszkających w domach jak też tych, które znalazły schronienie w klasztorze sióstr benedyktynek w pobliskiej Sołonce. Były też dzieci personelu więziennego. Lwów i okolice dają duże możliwości odwiedzania ciekawych miejsc.

Codziennie miały miejsce wycieczki do muzeów, m.in.: pożarnictwa, drukarstwa, historycznego, nauki, odwiedzano fermy (jenotów, ślimaków, zoo), wędrowano też po samym mieście. Starano się, by wycieczki miały poznawczy charakter. Dzieci przygotowywały przedstawienia teatralne, wystawiane w Domach Seniora lub Domach Dziecka. Odbywały się zajęcia z twórczości plastycznej oraz katecheza.

Podczas trwania półkolonii powstaje środowisko dzieci w wieku szkolnym (wielu przychodziło na kilka turnusów), które będzie kontynuowało swoje spotkania w powstającym oratorium. Ostatni turnus zakończył się 25 sierpnia, we wspomnienie św. Józefa Kalasancjusza, twórcy pierwszej powszechnej, bezpłatnej szkoły, założyciela pijarów.

Proboszcz ks. Grzegorz Draus zwrócił uwagę na jego nauczanie: „Kiedy okaże się dzieciom i młodzieży pomoc (skutecznie zachęcając do czynienia dobra) wtedy będzie można stwierdzić, iż tak dalece zmieniają się na lepsze, że później nie będzie można poznać, jakimi byli przedtem” oraz „wychowanie pomaga rozwojowi ich godności ludzkiej” (z brewiarza w jego liturgiczne wspomnienie) i jego pedagogiczny styl. Św. Józef Kalasancjusz może patronować półkoloniom i ich przedłużeniu w formie szkoły rozwoju – oratorium prowadzone przez środowisko pedagogów Teatru Emmanuel im. Karola Wojtyły.

Ks. Grzegorz Draus
parafia św. Jana Pawła II we Lwowie

Tekst ukazał się w nr 16 (428), 31 sierpnia – 14 września 2023

X