Paczka dla Rodaka

Paczka dla Rodaka

Pod taką nazwą Fundacja Dziedzictwo Kresowe, wspólnie z bazyliką metropolitalną we Lwowie, zorganizowała akcję, w ramach której osoby polskiego pochodzenia, zamieszkałe we Lwowie i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, otrzymały w okresie przedświątecznym paczki, zawierające produkty żywnościowe oraz artykuły chemii gospodarczej.

Fundacja Dziedzictwo Kresowe jest inicjatorem wielu programów pomocowych, skierowanych do Polaków, zamieszkałych na Kresach, w tym głównie w regionie lwowskim. Od szeregu lat Fundacja stawia sobie za główny cel aktywne wspieranie osób polskiego pochodzenia na Kresach. W tym roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia fundacyjne Serce dla Kresów trafiło w postaci paczek do domów najbardziej potrzebujących rodaków.

Fundacja poprzez swoją działalność gromadzi wokół siebie coraz więcej osób, instytucji i podmiotów, które, pragnąc pomagać, wspierają jej szczytne działania. Tegoroczną przedświąteczną akcję aktywnie wsparło Stowarzyszenie Opieki nad Grobami Policjantów na Wschodzie oraz środowisko szkolne zrzeszone w ramach Zespołu Szkół nr 1 w Siedlcach, gdzie na początku grudnia prowadzono zbiórkę darów. Prezes Fundacji Dziedzictwo Kresowe Jan Sabadasz powiedział Kurierowi Galicyjskiemu, że cieszy się z zainteresowania młodych ludzi z Siedlec tą inicjatywą. – W procesie edukacyjnym młodzieży bardzo ważne jest kształtowanie w niej umiejętności dzielenia się, zaś pamięć o Polakach, mieszkających na Kresach, jest naszym wspólnym obowiązkiem. Słowa wdzięczności przy tej okazji chcemy skierować do dyrektor Hanny Wójcik za propagowanie tej pięknej idei wśród swoich uczniów, a także do Adrzeja Sprychy i Pawła Marchlińskiego ze Stowarzyszenia Opieki nad Grobami Policjantów, za osobisty wkład i włączenie do tej akcji warszawskiego środowiska służb mundurowych. To duże szczęście – mieć wokół siebie przyjaciół z sercem otwartym dla Kresów – dodał.

Ks. prałat Jan Nikiel, proboszcz katedry lwowskiej, powiedział Kurierowi, że Święta Bożego Narodzenia – to święta Bożej Miłości. – W tym okresie szczególnie pragniemy być razem w rodzinie, składać sobie życzenia i pomagać wzajemnie. Chcemy, aby parafia katedralna była właśnie taką rodziną – zaznaczył. – Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagają w tym zakresie, stając się częścią tej rodziny. Przede wszystkim pragnę podziękować Fundacji Dziedzictwo Kresowe, dzięki której mogliśmy ofiarować świąteczne paczki naszym chorym i potrzebującym. Zdajemy sobie sprawę, że jednorazowa pomoc nie rozwiąże problemów egzystencjalnych naszych rodzin, ale jest to bardzo szlachetny gest solidarności i dobroci Polaków dla Rodaków, mieszkających we Lwowie. Jednocześnie pragnę podziękować Fundacji Dziedzictwo Kresowe za stałą współpracę i pomoc na rzecz naszej parafii, w tym na rzecz działającej przy katedrze świetlicy. Korzystając z okazji życzę Fundacji oraz jej kierownictwu, a także wszystkim dobrodziejom, opieki Bożej Dzieciny, o co nieustannie modlimy się w naszej katedrze – podkreślił ks. Jan Nikiel.

My również, jako redakcja, dziękując w imieniu Polaków, mieszkających we Lwowie, za okazywane nam serce, życzymy wszystkim organizatorom akcji Paczka dla Rodaka wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów w pięknych i szlachetnych inicjatywach na rzecz Kresów.

Anna Gordijewska
Tekst ukazał się w nr 1 (269) 17–30 stycznia 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X