Medyczne symulacje

Innowacja w polskiej medycynie szczególnie cenna dla ośrodków regionalnych

Symulator lotów, na którym trenuje się lotników, to od dawna oczywisty element kształcenia tej grupy zawodowej. Ale treningi dla lekarzy na symulatorze, to w Polsce zupełna nowość. Realizacja takiego projektu będzie możliwa dzięki umowie podpisanej pomiędzy Centrum Projektów Europejskich a Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W projekcie wezmą udział naukowcy i wyspecjalizowane ośrodki z Holandii, która jest europejskim liderem w edukacji lekarzy za pomocą symulacji medycznej.

Projekt ma być realizowany w latach 2017-2021 i sfinansowany z Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Jego wartość określono na 30 milionów złotych.

– Projekt: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” uzupełnia lukę w polskim systemie kształcenia podyplomowego lekarzy, w którym brakuje standardów nauczania z wykorzystaniem technik symulacji medycznej – mówi minister Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. – Brakuje także rozwiązań technologicznych i sprzętowych, umożliwiających wdrożenie praktycznych modeli kształcenia.

– Dzięki projektowi możliwe będzie wprowadzenie do szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, praktycznych zajęć z wykorzystaniem symulatorów medycznych – podkreśla dr Leszek Buller – dyrektor Centrum Projektów Europejskich. – Cieszymy się, że możemy wspierać kolejne przedsięwzięcie istotne dla zdrowia mieszkańców polskich regionów.

– Symulacja medyczna, w szerokim znaczeniu, to odtworzenie możliwej sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej, z możliwością interakcji osób specjalizujących się w danej dziedzinie medycznej – tłumaczy prof. Wojciech Bik, zastępca dyrektora ds. naukowo-dydaktycznych w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – W przypadku projektu CMKP będą to lekarze kształcący się m.in. w dziedzinie onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej, geriatrii, ortopedii i traumatologii, reumatologii czy medycyny rodzinnej.

Profesor Michał Pirożyński, kierownik naukowy projektu, podkreślił, że wypracowane w projekcie rozwiązania, wspólnie z partnerami ponadnarodowymi, pozwolą na uzupełnienie procesu praktycznego szkolenia lekarzy o nowoczesne i wystandaryzowane metody kształcenia z użyciem medycznej symulacji endoskopowej. Szerokie wprowadzenie tych metod zapewni nieosiągalny dotychczas stopień bezpieczeństwa i jakości szkolenia lekarzy w technikach endoskopowych. Dzięki temu w nieodległej perspektywie możliwe będzie szersze niż dotychczas praktyczne stosowanie mało inwazyjnych endoskopowych technik zabiegowych oraz nowoczesnej diagnostyki endoskopowej, szczególnie cennej np. w skutecznym rozpoznawaniu chorób nowotworowych.

Centrum Projektów Europejskich pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. CPE zajmuje się także w perspektywie 2014-2020 wdrażaniem programów współpracy terytorialnej: Południowy Bałtyk, Polska-Słowacja, Polska-Saksonia (programy Interreg) oraz Polska-Rosja (wcześniej Litwa-Polska-Rosja) i Polska-Białoruś-Ukraina (programy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa).

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jest krajowym ośrodkiem koordynującym i organizującym szkolenie specjalizacyjne i podyplomowe lekarzy oraz innych osób wykonujących zawody medyczne, kształcącym co roku ponad 20 tys. osób. Dzięki nowoczesnemu zapleczu klinicznemu i dydaktycznemu jest również liderem w samodzielnej organizacji kursów specjalizacyjnych i doskonalących dla lekarzy.

Andrzej Klimczak
Tekst ukazał się w nr 1 (269) 17–30 stycznia 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X