Oświata polska przede wszystkim

Oświata polska przede wszystkim

W ramach obchodów jubileuszu XX-lecia działalności Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie w dniach 14-15 października we Lwowie, w Liceum Gastronomii i Turystyki, odbyła się konferencja oświatowa pt. „Oświata polska na Ukrainie. Osiągnięcia – problemy”.

Wśród współorganizatorów byli: Konsulat Generalny RP we Lwowie, Zjednoczenie Nauczycieli Polskich w Ukrainie i FOPnU. Uczestników konferencji przywitali Sekretarz Generalny Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Roman Śmigielski, Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, Wikariusz Generalny archidiecezji lwowskiej ks. infułat Józef Pawliczek.

„Budowanie oświaty polskiej na Ukrainie było trudne i mozolne” – powiedziała w swoim słowie Prezes FOPnU Emilia Chmielowa. „Jesteśmy na dobrej drodze i potrzebujemy pomocy” – zaznaczyła. O problemach nauczania po polsku w ukraińskim systemie oświaty mówili Prezes Zjednoczenia Nauczycielstwa Polskiego na Ukrainie Adam Chłopek oraz dyrektorzy szkół polskich ze Lwowa i obwodu lwowskiego. Zostały poruszone zarówno problemy finansowania szkół sobotnio-niedzielnych, jak i stan języka polskiego w polskich organizacjach i instytucjach religijnych. Dr Ałła Krawczuk, kierownik Katedry Polonistyki Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie określiła możliwości współpracy naukowców tej uczelni ze szkolnictwem polskim na Ukrainie. Do organizacji konferencji wielu starań dołożył konsul RP Marian Orlikowski.

Panel dyskusyjny uświęcił koncert znanego barda piosenki poetyckiej Antoniego Murackiego, który występował z akordeonistą Robertem Kuśmierskim. Można było też zobaczyć wystawę prac malarki z Polski Teresy Murackiej.

Z okazji jubileuszu XX-lecia działalności Federacji Polskich Organizacji na Ukrainie redakcja czasopisma FORnU „Nasze Drogi” prezentowała kalendarz na 2013 rok.

Konstanty Czawaga


Obejrzyj galerię:

Konferencja: Oświata polska na Ukrainie. Osiągnięcia – problemy

 

Obejrzyj wideo:

Emilia Chmielowa: O Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

 

Teresa Dutkiewicz: O szkolnictwie polskim na Ukrainie


Emilia Chmielowa: O Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu

 

Teresa Dutkiewicz: Problemy szkolnictwa polskiego na Ukrainie


Roman Śmigielski: Nie ma przyszłości bez oświaty


Alla Krawczuk o konferencji Oświata polska na Ukrainie. Osiągnięcia – problemy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X