Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przeciwko aresztowaniu Poczobuta

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przeciwko aresztowaniu Poczobuta

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich stanowczo protestuje przeciwko zatrzymaniu polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta, który został aresztowany w dniu 21 czerwca pod zarzutem obrazy prezydenta Aleksandra Łukaszenki.

Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec faktu nieustannego łamania prawa do wolności słowa, jakie ma miejsce na Białorusi. Jednocześnie wyrażamy podziw dla odwagi i niezłomności naszego Kolegi oraz deklarujemy solidarność z Nim i Jego Rodziną.

Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy oświadczenie, które w dniu 25 czerwca wystosowały dwie organizacje dziennikarskie: Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy oraz Europejska Federacja Dziennikarzy, potępiające działania reżimu Łukaszenki wymierzone w ideę wolności słowa oraz osobiście – w wiernych tej idei dziennikarzy.

Apelujemy do władz obu organizacji o dalsze monitorowanie sytuacji dziennikarzy na Białorusi, a w szczególności naszego Kolegi, Andrzeja Poczobuta, któremu grozi obecnie kara nawet 5 lat więzienia. Jedynie długotrwałe i konsekwentne działania podejmowane na arenie międzynarodowej mogą zmusić władze Białorusi do zmiany sposobu traktowania niezależnych dziennikarzy.

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Krzysztof Skowroński – Prezes SDP
Agnieszka Romaszewska-Guzy – Wiceprezes SDP
Piotr Legutko – Wiceprezes SDP

Warszawa, 26 czerwca 2012 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X