Otwarcie XI Seminarium Młodzieży „Arka 2016”

„Razem, a nie obok siebie” – to hasło przyświeca tegorocznemu XI Polsko-Krymskotatarsko-Żydowsko-Ukraińskiemu Międzyreligijnemu Seminarium Młodzieży „Arka”, które rozpoczęło się 18 lipca w Ławrze Uniowskiej (rejon przemyślański, obwodu lwowskiego).

Na uroczystość oficjalnego otwarcia licznie przybyli goście i organizatorzy seminarium: konsul generalny RP we Lwowie Wiesław Mazur, wicerektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie, dysydent Myrosław Marynowycz, dyrektor lwowskiego Miejskiego Pałacu Kultury im. Hnata Chotkewycza Igor Martynenko, kierownik organizacji pozarządowej „Krym SOS” Alim Alijew, dr Jegor Wradij z Ukraińskiego Instytutu Badań nad Holokaustem „Tkuma”, ihumen Ławry Uniowskiej o. Illia Mamczak, konsul Sylwia Andrujar i Maryla Demcio z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Uczestnicy seminarium to młodzież czterech narodowości z różnych regionów Ukrainy od wieków zamieszkujących te tereny i tworzących w swoim współistnieniu historię i kulturę państwa ukraińskiego.

{youtube}riXay8q41Mc{/youtube}

– Jeżeli ci młodzi ludzie zapoznają się ze swoimi kolegami z innych mniejszości narodowych, to zupełnie inaczej ich później odbierają. W dzisiejszych czasach my nie możemy żyć obok siebie. Musimy mieszkać razem, wspierać się wzajemnie, żeby dać odpór temu wszystkiemu złu, co się dzisiaj na świecie dzieje – powiedział Wiesław Mazur.

Konsul generalny RP we Lwowie również dodał, że Arka ma dla niego szczególne znaczenie, bo jeszcze jako konsul generalny w Sewastopolu na Krymie miał dobre kontakty z Tatarami Krymskimi.

Na otwarciu XI Arki o. Illia Mamczak, ihumen Ławry Uniowskiej, zaznaczył, że to właśnie w Ławrze Uniowskiej w 2006 roku odbyła się pierwsza „Arka”, a w następnych latach kolejne pięć edycji. Na dziedzińcu klasztoru Uniowskiego znajduje się tablica ufundowana przez Adama Daniela Rotfelda, b. Ministra Spraw Zagranicznych RP, który został uratowany wśród innych dzieci polskich, ukraińskich i żydowskich w czasie II wojny światowej przez metropolitę Andreja Szeptyckiego i bł. Klemensa Szeptyckiego.

Lekcję inauguracyjną na temat aneksji Krymu, wojny z Rosją i światowego terroryzmu wygłosił Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia.

– Jest ważne, żeby przedstawiciele tych narodowości, które miały ze sobą dobre i złe strony w historii, mogą się spotykać, rozmawiać i otwarcie mówić o swoim stanowisku, a przy tym myśleć jak wspólnie budować dobre relacje w przyszłości – zaznaczył Andrij Deszczycia.

Ambasador Ukrainy w Polsce również zaznaczył, że jest potrzeba organizowania takich przedsięwzięć jak „Arka” dla wzajemnego zrozumienia siebie i innych narodowości. – Im więcej osób uczestniczy w tym projekcie, tym więcej mamy ambasadorów, którzy tą tolerancję, zasady przyjaźni i pojednania będą poszerzać – mówił Andrij Deszczycia.

Dr Jegor Wradij z Ukraińskiego Instytutu Badań nad Holokaustem „Tkuma” poprowadził dyskusję „Bogiem dani sąsiedzi”, podczas której rozmawiano na temat zamieszkiwania różnych mniejszości narodowych na jednej ziemi.

Po południu Tomasz Bartnicki z zespołem z Fundacji Podkarpackiego Instytutu Rozwoju Regionalnego przeprowadzili dla młodzieży warsztaty integracyjne oraz gry zespołowe.

Podczas kolejnych dni Arki odbędą się narodowe dni – krymskotatarski, żydowski, ukraiński. Natomiast polski dzień po raz pierwszy odbędzie się w Warszawie, gdzie wszyscy uczestnicy odwiedzą Sejm i Senat RP, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Polskich Żydów POLIN, cmentarz na Powązkach i inne. XI Seminarium Młodzieży „Arka” potrwa do 25 lipca.

Eugeniusz Sało

{gallery}gallery/2016/arka_2016_otwarcie{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X