Otwarcie nowej siedziby Instytutu Polskiego w Kijowie fot. Dmytro Antoniuk

Otwarcie nowej siedziby Instytutu Polskiego w Kijowie

14 listopada na stołecznym Podolu odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Instytutu Polskiego w Kijowie. W porównaniu z poprzednim biurem instytucja zyskała kilkukrotnie więcej powierzchni dla demonstracji filmów, wystaw, bibliotekę oraz komfortowe sale spotkań.

Na wydarzeniu zgromadziła się znaczna część politycznego establishmentu Ukrainy i Polski. Dyrektorowi Instytutu Polskiego w Kijowie gratulacje złożyli wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Olena Kondratiuk, minister kultury i polityki informacyjnej Aleksandr Tkaczenko, deputowany Rady Najwyższej i przewodniczący Rady Nadzorczej Ukraińskiego Instytutu Książki Mykoła Kniażycki. Obecni byli także wicepremier Iryna Wereszczuk, zastępca ministra spraw zagranicznych Jewhen Perebyjnis, ambasador Ukrainy w Polsce w latach 2014-2022 Andrij Deszczycia.

fot. Dmytro Antoniuk

Imponująca była również reprezentacja elity politycznej ze strony polskiej. Najpierw sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Minister Wojciech Kolarski wręczył polską flagę oraz oficjalne gratulacje dyrektorowi Instytutu Polskiego w Kijowie od prezydenta RP. Następnie występowali wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska oraz minister-członek Rady Ministrów Michał Dworczyk. Obecni byli także ambasador RP w Ukrainie Bartosz Cichocki oraz prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzięciołowski.

Dostojni goście z obu stron podkreślali szczególne znaczenie i symbolikę otwarcia nowej, wygodniejszej placówki Instytutu Polskiego w Kijowie akurat w czasie wojny z Rosją. O tym, że czasy na Ukrainie są naprawdę dramatyczne, przypomniało wyłączenie prądu, dlatego druga część uroczystości musiała odbyć się przy świecach.

fot. Dmytro Antoniuk

Na koniec gości poczęstował dawnymi pieśniami ukraińskimi i polskimi, w tym hymnem „Bogórodzica”, zespół „Choreja Kozacka” i jego lider Taras Kompaniczenko, który właśnie w tym dniu obchodził urodziny.

Instytut Polski w Kijowie działa i nadal otwiera nowe strony polskiej kultury przed Ukraińcami w jeszcze bardziej komfortowych warunkach.

Dmytro Antoniuk

Dmytro Antoniuk. Autor licznych przewodników po Ukrainie oraz książki w dwóch tomach "Polskie zamki i rezydencje na Ukrainie". Inicjator dwóch akcji społecznych związanych ze zbiórką środków na remont zamku w Świrzu w latach 2012-2013. Tłumacz z języków polskiego, angielskiego i niemieckiego. Stypendysta Programu "Gaude Polonia" w roku 2016, w ramach którego przetłumaczył księgę Barbary Skargi "Po wyzwoleniu: 1944-1956", która ukazała się po ukraińsku w wydawnictwie "Knyhy XXI". Razem z Pawłem Bobołowiczem był autorem akcji "Rok 1920: Pamięć w czasach pandemii", w wyniku której powstała mapa interaktywna miejsc pamięci na Ukrainie oraz foldery, wydane przez Konsulaty RP we Lwowie i Winnice. Od listopada 2020 roku jest autorem i prowadzącym audycji radiowej na Radio WNET - "Wspólne Skarby". Stały autor Kuriera Galicyjskiego od 2008 roku.

X