Oświadczenie Związku Ukraińców w Polsce ws. zniszczenia pomnika w Hucie Pieniackiej

Związek Ukraińców w Polsce stanowczo potępia zniszczenie przez „nieznanych sprawców” pomnika polskich ofiar zamordowanych w lutym 1944 r. we wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim w Ukrainie.

Uznajemy ten akt wandalizmu za prowokację, której celem jest wywołanie kolejnej fali nastrojów antyukraińskich w Polsce i tym samym przeciwdziałanie rozwojowi dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy naszymi narodami i państwami.

{youtube}AVz0yXcmWGo{/youtube}

Autorstwa tej prowokacji nietrudno się domyślić biorąc pod uwagę to, że zniszczenie pomnika w Hucie Pieniackiej jest nowym etapem dewastacji i niszczenia upamiętnień na pograniczu polsko-­ukraińskim. W latach 2015-2016 na terenie Polski zbezczeszczono i zniszczono ponad dziesięć upamiętnień ukraińskich. Filmową rejestracją większości z nich zamieszczały na swoich portalach tzw. republiki z Doniecka i Ługańska, będące elementem okupacyjnej administracji rosyjskiej na terenie państwa ukraińskiego. Sprawców tej zorganizowanej akcji nie odnaleziono, co w naszym przekonaniu – wielokrotnie przekazywanym organom ścigania i władzom państwowym – jedynie umocniło jej zleceniodawców i wykonawców w poczuciu zupełnej bezkarności. Podkreślaliśmy też, że jednym  z celów akcji wykonywanej na terytorium Polski jest sprowokowanie  podobnych działań wobec polskich upamiętnień na terytorium Ukrainy.

Obecnie, materiał video obrazujący zniszczenie pomnika w Hucie Pieniackiej oraz informacje na temat aktu barbarzyństwa zostały od razu podchwycone i rozpowszechniane za pomocą prorosyjskich stron internetowych. Nieprzypadkowo wybrano również moment prowokacji, tj. sytuację, gdy do Polski przybywają żołnierze USA, a Polska aktywnie wspiera walczącą w obronie swoich granic, jak również Europy Ukrainę.

Każda dewastacja polskiego upamiętnienia będzie przedstawiana jako „dowód” na zwycięstwo sił radykalnych i nacjonalistycznych w Ukrainie, która od trzech lat samotnie walczy z agresją Federacji Rosyjskiej. Owe „dowody” mają osłabić wsparcie społeczeństwa i państwa ukraińskiego dla polityki antyrosyjskich sankcji. Tym bardziej, że  w  2009  r.  odsłonięcia upamiętnienia w Hucie Pieniackiej dokonali prezydenci Lech Kaczyński i Wiktor Juszczenko.

Słowa solidarności i wsparcia przekazujemy społeczności polskiej w Ukrainie, która poczuła się szczególnie dotknięta zniszczeniem upamiętnienia.

ZUwP z uznaniem przyjmuje podjęcie natychmiastowych działań przez organy śledcze i władze państwowe Ukrainy w celu znalezienia sprawców przestępstwa. Liczymy, że działania te zakończa się powodzeniem.

Do polskich mediów i społeczeństwa zwracamy się o nieuleganie antyukraińskim prowokacjom. Ich autorom chodzi bowiem o zniszczenie dorobku minionych kilkudziesięciu lat w dziele budowania dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy Polską a Ukrainą.

Warszawa, 10 stycznia 2017 r.

Czytaj także: Wysadzono i zdewastowano pomnik pomordowanych Polaków w Hucie Pieniackiej

Rozpoczęto śledztwo ws. dewastacji pomnika w Hucie Pieniackiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X