Oświadczenie w związku z 7. rocznicą nielegalnej aneksji Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol gov.pl

Oświadczenie w związku z 7. rocznicą nielegalnej aneksji Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol

Siedem lat temu,  16 marca 2014 r., przy obecności rosyjskich wojsk okupacyjnych, w Autonomicznej Republice Krymu i mieście Sewastopol przeprowadzono nielegalne „referendum” i następnie tereny te bezprawnie ogłoszono częścią Federacji Rosyjskiej.

Kontynuowana, wbrew fundamentalnym zasadom stosunków międzynarodowych, nielegalna aneksja Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol przez Federację Rosyjską, stanowi nie tylko rażące pogwałcenie prawa międzynarodowego, ale także poważne zagrożenie dla stabilizacji i bezpieczeństwa w Europie.

Przypominamy o trwałym poparciu dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy w ramach jej międzynarodowo uznanych granic. W tym też duchu i zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 68/262 przyjętą 27 marca 2014 r., niezmiennie i zdecydowanie potępiamy nielegalną aneksję Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol przez Federację Rosyjską oraz podkreślamy konieczność kontynuacji przez społeczność międzynarodową polityki nieuznawania oraz restrykcji, w reakcji na rosyjską agresję i trwającą okupację Półwyspu.

Wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec podejmowanych przez Federację Rosyjską bezprawnych działań mających na celu legitymizację i utrwalenie dokonanej nielegalnej aneksji, w tym prowadzoną militaryzację półwyspu, rozbudowę infrastruktury wojskowej i intensyfikację aktywności militarnej m.in. poprzez prowadzone ćwiczenia wojskowe oraz ograniczanie swobody przepływu przez Cieśninę Kerczeńską, które to działania przyczyniają się do wzrostu napięcia w regionie Morza Czarnego oraz Morza Azowskiego.

Zdecydowanie potępiamy kolejne przypadki łamania praw człowieka na nielegalnie okupowanym przez Federację Rosyjską terytorium Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol, a w szczególności prześladowanie Tartarów Krymskich. Wzywamy Federację Rosyjską do bezwzględnego przestrzegania  praw człowieka oraz zapewnienia etnicznym i religijnym mniejszościom prawa do kultywowania własnej tożsamości oraz dziedzictwa kulturowego. Oczekujemy także, zgodnie z Rezolucją ZO ONZ nr 75/192 z 16 grudnia 2020, zapewnienia nieograniczonego dostępu do terytorium okupowanego Półwyspu organizacjom międzynarodowym działającym na rzecz przestrzegania praw człowieka.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X