Oświadczenie MSZ w sprawie zwolnienia przez władze Federacji Rosyjskiej obywateli Ukrainy więzionych na terytorium FR

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z zadowoleniem przyjęło powrót na Ukrainę przetrzymywanych przez władze Federacji Rosyjskiej obywateli Ukrainy.

Stało się to dzięki wysiłkom władz ukraińskich oraz ustawicznym działaniom społeczności międzynarodowej, która stanowczo domagała się od władz rosyjskich zwolnienia więźniów. Przetrzymywanie tych więźniów przez FR było przejawem łamania prawa międzynarodowego i stało w sprzeczności z wartościami ogólnoludzkimi i zasadami cywilizowanego świata.

Wśród uwolnionych są również ukraińscy marynarze zatrzymani w Cieśninie Kerczeńskiej w listopadzie 2018 roku oraz osoby aktywnie sprzeciwiające się rosyjskiej aneksji Krymu i ingerencji FR w Donbasie. Cieszymy się, że powrócił do kraju także reżyser Ołeh Sencow ubiegłoroczny laureat nagrody Ministra Spraw Zagranicznych, Jacka Czaputowicza Pro Dignitate Humana, przyznawanej za pełne poświęcenia i bezkompromisowe działania w obronie osób prześladowanych i niezłomną postawę w obronie praw jednostki i godności ludzkiej.

Polska uczestniczyła w międzynarodowych zabiegach na rzecz przywrócenia wolności obywatelom Ukrainy przetrzymywanym w Rosji, poprzez przyjęcie uchwały Sejmu RP z 15.06.2018, współinicjowane rezolucje i debaty Parlamentu Europejskiego, briefing Rady Bezpieczeństwa ONZ ws. sytuacji na Ukrainie z 29.05.2018, raport dla Międzynarodowego Trybunału Karnego z kwietnia 2016 czy interwencję na forum OBWE.

Przeżywamy ten dzień wspólnie z rodzinami przetrzymywanych. Życzymy zwolnionym więźniom powrotu do zdrowia i pełnej aktywności zawodowej. Wyrażamy nadzieję, że wynegocjowane porozumienie umożliwi kolejne kroki ku deeskalacji konfliktu w Donbasie i trwałemu zakończeniu działań wojennych na Ukrainie.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X