Ostatni etap V Olimpiady Historii Polski wyłonił zwycięzców

Ostatni etap V Olimpiady Historii Polski wyłonił zwycięzców

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021 „W drodze do niepodległości” już przeszłą do historii.

26 uczniów, którzy z powodzeniem przeszli eliminacje etapu okręgowego, kontynuowali swoją przygodę z Olimpiadą Historii Polski. 1 lipca równo o godz. 18 rozpoczął się dla nich ostatni egzamin III etapu, który trwał do 3 lipca.

Egzamin składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Najpierw uczniowie online wypełnili test, a następnie, w tym samym trybie, odpowiadali na pytania dotyczące wylosowanego tekstu źródłowego z zakresu dziejów Polski oraz z zadeklarowanej przez nich epoki historycznej, tej samej, którą wybrali w II etapie.

Egzaminy II etapu odbyły się w dniach 24 kwietnia – 31 maja. Uczniowie, którzy do nich przystąpili – 93 osoby – mieli za zadanie zaprezentować samodzielnie przygotowaną pracę z wybranej przez siebie epoki od średniowiecza po współczesność oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące tematyki pracy. W komisjach egzaminacyjnych zasiadali profesorowie z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego oraz dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie.

Ostatecznie spośród 93 uczestników komisje egzaminacyjne wyłoniły 26 osób, które zakwalifikowały się do III etapu – centralnego.

Na stronie internetowej Fundacji Wolność i Demokracja są udostępnione wyniki V Olimpiady Historii Polski 2020/2021 „W drodze do Niepodległości”.

Finaliści Olimpiady otrzymają indeksy polskich uniwersytetów państwowych.

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego realizowaną we współpracy Fundacji Wolność i Demokracja. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X