Ostatni dzwonek dla uczniów Liceum nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie i Warszawie fot. Kancelaria Prezydenta RP

Ostatni dzwonek dla uczniów Liceum nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie i Warszawie

Na Ukrainie nauka w szkołach trwa do końca maja. W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę w polskim liceum nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie zakończenie roku szkolnego odbyło się dwa razy – dla tych, co zostali we Lwowie oraz tych, którzy tymczasowo mieszkają i uczą się w Polsce.

We Lwowie „ostatni dzwonek” połączono z Dniem Dziecka. Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła się w kaplicy Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, dawnego rzymskokatolickiego seminarium duchownego, znanej jako „kaplica Rosena”. We mszy świętej uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice, którzy pozostali we Lwowie. – Ta msza była bardzo ważna, ponieważ po tylu latach przemawiali do uczniów ojcowie dominikanie, kazanie wygłosił ojciec Igor Gnius. Nasza szkoła była założona jako szkoła św. Marii Magdaleny przy kościele dominikańskim – mówi dyrektor szkoły Wiera Szerszniowa.

fot. Anna Gordijewska / Nowy Kurier Galicyjski

Po kilku miesiącach nauki zdalnej uczniowie mogli w końcu się spotkać nie w trybie on-line, a na żywo. W dwóch restauracjach – „Premierze Lwowskiej” i „Kupolu”, prowadzonych przez lwowskich Polaków, czekały na nich niespodzianki – kolorowe laurki oraz lody, ufundowane przez Konsulat RP we Lwowie, by choć na chwilę dzieci mogły zapomnieć o wojnie i jak zawsze cieszyć wakacjami.

Druga część uroczystości zakończenia roku szkolnego dla uczniów i absolwentów liceum św. Marii Magdaleny, którzy od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę uczą się w Polsce odbyła się 3 czerwca we Wspólnocie Polskiej w Warszawie. Na uroczystość „ostatniego dzwonka” przybyła małżonka prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda. W spotkaniu wzięli udział: sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta minister Adam Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski. Szkołę reprezentowała wicedyrektor Swietłana Lewina. Natomiast dyrektor Wiera Szerszniowa w trybie on-line przywitała ze Lwowa wszystkich obecnych w siedzibie „Wspólnoty Polskiej”.

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda wręczyła dyplomy dla absolwentów szkoły. Nigdy wcześniej uczniowie słynnej „Magdusi” nie zaznali tak zaszczytnego i uroczystego zakończenia roku szkolnego. Jako pierwszy dyplom oraz nagrodę pieniężną odebrał jeden z najlepszych uczniów, finalista olimpiad i konkursów Paweł Derkacz.

– Zbudowaliśmy niezwykłą relację pomiędzy Polską a Ukrainą i bardzo bym chciała, żebyście w przyszłości tę relację pielęgnowali. By mosty, które zostały teraz zbudowane, były mostami trwałymi – mówiła Agata Kornhauser–Duda.

Podczas spotkania jednej z najstarszych lwowskich szkół został wręczony medal 30-lecia Wspólnoty Polskiej za wybitne zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą.

Anna Gordijewska

Anna Gordijewska. Polka, urodzona we Lwowie. Absolwentka polskiej szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Ukończyła wydział dziennikarstwa w Lwowskiej Akademii Drukarstwa. W latach 1995-1997 Podyplomowe Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa na KUL. Prowadziła programy w polskim "Radiu Lwów". Nadawała korespondencje radiowe o tematyce lwowskiej i kresowej współpracując z rozgłośniami w Polsce i za granicą. Od 2013 roku redaktor - prasa, radio, TV - w Kurierze Galicyjskim, reżyser filmów dokumentalnych "Studio Lwów" Kuriera Galicyjskiego. Od września 2019 roku pracuje w programie dla TVP Polonia "Studio Lwów". Otrzymała nagrody: Odznaka "Zasłużony dla Kultury Polskiej", 2007 r ., Złoty Krzyż Zasługi, 2018 r.

X