Odznaczenia dla dyplomatów

Była attaché ds. kultury Ambasady Litewskiej Rasa Rimickaite otrzymała Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a byli konsulowie Marcin Zieniewicz i Jacek Żur – odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaczenia, przyznane przez wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, wręczył 6 kwietnia br. w siedzibie MKiDN wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Rasa Rimickaite pełniła funkcję attaché ds. kultury Ambasady Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2012-2016. Dzięki jej aktywności udało się w ostatnich latach zrealizować szereg wspólnych polsko-litewskich projektów kulturalnych, m.in. wystawienie przez Litewski Narodowy Teatr Dramatyczny w Wilnie sztuki T. Słobodzianka „Nasza klasa” w reżyserii Yany Ross, czy sztuki T. Bernharda „Plac bohaterów” w reżyserii Krystiana Lupy – oba odniosły niespotykany sukces zarówno na Litwie, jak i w Polsce. W Teatrze Narodowym w Warszawie gościły też sławy litewskiego teatru – Marijus Ivaškevičius z „Wygnaniem” (2013) czy ww. Yana Ross z „Naszą klasą”. „Dziady” Mickiewicza reżyseruje w TN słynny Eimuntas Nekrosius. Ponadto Rasa Rimickaite poświęciła się rozwojowi i promocji literatury, poezji. Aktywnie przyczyniła się do rozwoju współpracy polskiego i litewskiego PEN Clubu, Międzynarodowych Seminariów Translatorskich, prezentacji twórczości litewskich twórców w Polsce (Venclova, Kuncius, Platelis, Donskis i in.) poprzez współpracę z Kolegium Europy Wschodniej. Aktywnie brała również udział m.in. w organizacji Roku Czesława Miłosza w Polsce i na Litwie.

Konsul Marcin Zieniewicz pracował w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie w latach 2012-2016. Wielokrotnie uczestniczył w realizacji projektów MKiDN, przede wszystkim związanych z dokumentacją i rewaloryzacją polskiego dziedzictwa kulturowego na obszarze Lwowskiego Okręgu Konsularnego (terytorium współczesnej zachodniej Ukrainy). Uczestniczył też w rozmowach z władzami Lwowa, które w efekcie doprowadziły do formalnej instytucjonalizacji współpracy ze stroną ukraińską w sferze ochrony obiektów „tzw. wspólnego dziedzictwa kulturowego”. Angażował się we wsparcie organizacyjne i logistyczne przedsięwzięć z zakresu ochrony i rewaloryzacji obiektów zabytkowych polskiego dziedzictwa kulturowego. Zieniewicz aktywnie uczestniczył także w pracach poszukiwawczych i ekshumacyjnych żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w walce z Niemcami na przedpolach Lwowa we wrześniu 1939 roku. Dzięki jego zaangażowaniu i determinacji 4.11.2015 r. na cmentarzu rzymskokatolickim w Mościskach (obwód lwowski) odbyła się uroczystość pogrzebowa 111 ekshumowanych żołnierzy WP. W 2010 r. otrzymał medal „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” przyznawany przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa.

Konsul Jacek Żur pracował w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie w latach 2009-2015. Aktywnie współpracował z MKiDN w realizacji projektów związanych z dokumentacją i rewaloryzacją polskiego dziedzictwa kulturowego Lwowskiego Okręgu Konsularnego (terytorium współczesnej zachodniej Ukrainy). Zaangażowanie Jacka Żura we wsparcie przedsięwzięć z zakresu ochrony i rewaloryzacji obiektów zabytkowych polskiego dziedzictwa kulturowego znacząco wykraczało poza zakres jego obowiązków służbowych. Dzięki konsulowi Żurowi Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN pozyskał wiele cennych materiałów informacyjnych dotyczących zabytków świeckich, sakralnych i sepulkralnych przynależnych do polskiego dziedzictwa kulturowego na terytorium Ukrainy. Ponadto znacząco przyczynił się do utworzenia w 2015 r. Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławów). Dzięki jego działaniom od 2010 r. w Iwano-Frankiwsku dzień 11 listopada obchodzony jest jako polskie Święto Niepodległości (uroczystości zostały wznowione po raz pierwszy od 1938 roku). W trakcie pracy w KG RP we Lwowie konsul Jacek Żur uczestniczył w negocjacjach ze stroną ukraińską na forum zespołu ekspertów Międzyrządowej Komisji Polsko-Ukraińskiej ds. ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych podczas II wojny światowej.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X