Apel naukowców Wołynia

Naukowcy z Wołynia, historycy i krajoznawcy, stracili nadzieję na wsparcie ze strony władz lokalnych i centralnych i alarmują. Swój otwarty apel, pełen trwogi i bólu, skierowali do kolegów z sąsiedniej Polski.

Szanowni Państwo, przyjaciele i koledzy!

My – ukraińscy naukowcy, historycy, krajoznawcy, patrioci Wołynia – zwracamy się do Państwa w następującej sprawie. Jesteśmy zaniepokojeni i bardzo oburzeni powstałą w naszym kraju sytuacją z postawą wobec wielkiej wspólnej pamięci, historii oraz dziedzictwa narodów-braci – polskiego i ukraińskiego.

Dziś na Wołyniu spotykamy totalne zniszczenie i plądrowanie pamięci i zabytków, które wcześniej były symbolami duchowego i kulturowego rozwoju kraju. Budynki kościołów i pomieszczeń, które dawniej należały do katolickich wspólnot zakonnych, ulegają plądrowaniu i zniszczeniu. Budynki, związane z życiem wybitnych działaczy kultury ukraińskiej i polskiej, są rujnowane i znikają. Całe cmentarze z setkami grobów są cynicznie wyrzucane na śmietnik.

Organy władzy oraz urzędnicy samorządu terytorialnego zaniechali wykonania swoich obowiązków i przestępczo obserwują to nowoczesne barbarzyństwo.

Wszystkie nasze próby zatrzymania tego haniebnego zjawiska na poziomie prawnym się wyczerpały. Dlatego apelujemy do naszych braci Polaków, do naukowców i rządu Polski z wołaniem o założenie wspólnego „frontu” w walce o ocalenie naszych wspólnych historycznych korzeni i kultury. Tylko przez wspólny wysiłek myślących patriotów zdążymy uratować naszą historię i przekazać wnukom wzorzec porozumienia dziadków i ojców.
Za naszą i waszą wspólną historię!

Członkowie Grupy roboczej ds. zachowania i rozwoju środowiska historycznego miasta Łucka:

Artur Alioszyn – krajoznawca, przewodnik, założyciel historyko-genealogicznego projektu „Lodomeria”;
Petro Archipczuk – konserwator zabytków;
Oleg Winogradow – krajoznawca, przewodnik, kierownik klubu „Entuzjasta”;
Łarysa Godik-Poniedielnik – kandydat nauk historycznych, st. wykładowca Wchodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki;
Ołeksij Złatogorski – archeolog, dyrektor Instytutu archeologii NAN Ukrainy „Wołyńskie starożytności”;
Ołeksandr Kotis – krajoznawca, dziennikarz „Kroniki Lubarta”;
Igor Łewczuk – historyk, prawoznawca, członek komisji ds. spuścizny kulturowej i wartości kulturowych;
Jewgen Chodakowski – architekt, przewodniczący wołyńskiej fundacji dobroczynnej „Architektura Wołynia”;
Olena Romaniuk – historyk sztuki, konserwator;
Oksana Suszczuk – kandydat nauk historycznych, kierownik działu „Księgi pamięci” naukowego Centrum Studiów historycznych Wołynia.

Źródło: spadschina.comitt@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X